Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 3ca6dfb936563dc83baf5afe24cf521e
SP Nr 1 - zajęcia pozalekcyjne
12-10-2017, Mirosława Modzelewska, 44

Szkoła Podstawowa nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Grajewie kontynuuje realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Oferta obejmuje zajęcia z języka angielskiego, matematyki, geografii, biologii, fizyki, zajęcia informatyczne, przyrodnicze, doradztwo zawodowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne o charakterze terapeutycznym, warsztaty z przedsiębiorczości. W bezpłatnych dodatkowych zajęciach uczestniczy 103 uczniów .Udział w projekcie to niepowtarzalna szansa dla uczniów. Dodatkowe zajęcia rozwiną ich zainteresowania, wyrównają braki edukacyjne, uczniowie będą sprawniej posługiwać się językami obcymi oraz lepiej funkcjonować w środowisku, udział w projekcie pomoże im w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie

Wyślij link mailem
02-INWESTYCJE.png 3db70a9773dc1a975232766ae49af37a
01-youtube.png ca2983d5adf92299ea0faa61a8e76b63
03-facebook.png 1ed42e9d3da9d10f8f08ebba5b7bd9db
04-sms.png 17f84a28bd30dc8a49e254089d7011df