Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 83c5fbc4f45e09765df225e0df064747
Burmistrz z absolutorium
28-06-2018, Mirosława Modzelewska, 79

W czasie LII Sesji Rady Miasta Grajewo, która odbyła się 27 czerwca 2018 r., Rada Miasta Grajewo udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo Dariuszowi Latarowskiemu za 2017 r.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący (Radę Miasta Grajewo) prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego (Burmistrza Miasta Grajewo) w danym roku budżetowym. Absolutorium służy radzie do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez burmistrza.

Oznacza to, że radni stwierdzili prawidłowość działania finansowego Burmistrza Miasta Grajewo w 2017 roku. W imieniu radnych gratulacje Burmistrzowi złożyła Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo Halina Muryjas-Rząsa. Burmistrz natomiast podziękował Skarbnik Miasta Edwardzie Wiśniewskiej.

Szczegóły dotyczące wykonania budżetu miasta za 2017 r. znajdą Państwo w Zarządzeniu Nr 581/18 z dnia 2018-03-23 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2017 rok.

Wyślij link mailem
01-youtube.png d7fa3244fef803624ec2663f00b768be
03-facebook.png a35f5541beb17d73f70885e8b6b0aa36
04-sms.png 3e83a5f742f45cbf5d048262e60e4b50
05-wybory.png 4e5996b24b355c30be11ec641f7bce97