Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png e9c4d1dc22f53c5c20509d740a575c51
Burmistrz z absolutorium
28-06-2018, Mirosława Modzelewska, 162

W czasie LII Sesji Rady Miasta Grajewo, która odbyła się 27 czerwca 2018 r., Rada Miasta Grajewo udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo Dariuszowi Latarowskiemu za 2017 r.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący (Radę Miasta Grajewo) prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego (Burmistrza Miasta Grajewo) w danym roku budżetowym. Absolutorium służy radzie do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez burmistrza.

Oznacza to, że radni stwierdzili prawidłowość działania finansowego Burmistrza Miasta Grajewo w 2017 roku. W imieniu radnych gratulacje Burmistrzowi złożyła Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo Halina Muryjas-Rząsa. Burmistrz natomiast podziękował Skarbnik Miasta Edwardzie Wiśniewskiej.

Szczegóły dotyczące wykonania budżetu miasta za 2017 r. znajdą Państwo w Zarządzeniu Nr 581/18 z dnia 2018-03-23 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2017 rok.

Wyślij link mailem
01-youtube.png d9f7a5d90acf13e6498519b647cc06a7
03-facebook.png 63e701532ae6ce9a24584a3644505efb
04-sms.png c6fb47bc21b993a003b2c4e00b259cc1
05-wybory.png 4bf98f64fcac039941b8ff1d0e456afc