Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 6f789fcaa11d7c9625ff8c7849d00830
Burmistrz z absolutorium
28-06-2018, Mirosława Modzelewska, 82

W czasie LII Sesji Rady Miasta Grajewo, która odbyła się 27 czerwca 2018 r., Rada Miasta Grajewo udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo Dariuszowi Latarowskiemu za 2017 r.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący (Radę Miasta Grajewo) prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego (Burmistrza Miasta Grajewo) w danym roku budżetowym. Absolutorium służy radzie do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez burmistrza.

Oznacza to, że radni stwierdzili prawidłowość działania finansowego Burmistrza Miasta Grajewo w 2017 roku. W imieniu radnych gratulacje Burmistrzowi złożyła Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo Halina Muryjas-Rząsa. Burmistrz natomiast podziękował Skarbnik Miasta Edwardzie Wiśniewskiej.

Szczegóły dotyczące wykonania budżetu miasta za 2017 r. znajdą Państwo w Zarządzeniu Nr 581/18 z dnia 2018-03-23 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2017 rok.

Wyślij link mailem
01-youtube.png b0245101a851dc21f77dc5d7e01a331a
03-facebook.png b19bb5d536fa4b2c865c8bffe9372360
04-sms.png 581887c33d679fae716b67a7f2540bfc
05-wybory.png b2869d33a4935b93ee0249c80bbbdee3