Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 17babc0be24ceba62a262ee6f3f2776f
Burmistrz z absolutorium
28-06-2018, Mirosława Modzelewska, 163

W czasie LII Sesji Rady Miasta Grajewo, która odbyła się 27 czerwca 2018 r., Rada Miasta Grajewo udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo Dariuszowi Latarowskiemu za 2017 r.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący (Radę Miasta Grajewo) prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego (Burmistrza Miasta Grajewo) w danym roku budżetowym. Absolutorium służy radzie do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez burmistrza.

Oznacza to, że radni stwierdzili prawidłowość działania finansowego Burmistrza Miasta Grajewo w 2017 roku. W imieniu radnych gratulacje Burmistrzowi złożyła Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo Halina Muryjas-Rząsa. Burmistrz natomiast podziękował Skarbnik Miasta Edwardzie Wiśniewskiej.

Szczegóły dotyczące wykonania budżetu miasta za 2017 r. znajdą Państwo w Zarządzeniu Nr 581/18 z dnia 2018-03-23 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2017 rok.

Wyślij link mailem
01-youtube.png aae387953a6fd671afd844fe26780ca6
03-facebook.png ed99656ca3f7959e54720393c0abda1a
04-sms.png 5cf3eee2cecde08676667103a8cec7d0
05-wybory.png 33a8c90f274b2ff9e0a281be5b688f08