Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png e02e6aba0cae030d94fabbfedd23b0ee
Ankieta
Głosowanie - Wilk Grajewian
Która z wymienionych poniżej osób, wydarzeń lub grup powinna według Państwa otrzymać nagrodę Burmistrza Miasta "Wilk Grajewian"?
II Konkurs Pieśni Patriotycznej
Jubileusz 30-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „GRAJEWIANIE”
„Korowód Polskich Bajek”
XX Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka
Karolina Poniatowicz i Dariusz Jabłoński
ZS „STRZELEC” OSW Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo
Aleksandra Ziemkiewicz
Maya Zyskowska
Grajewska Orkiestra Dęta
Grzegorz Robert Curyło
Piotr Komor
Weronika Dziejma
Weronika Bukowska
Lena Kisielewska
Krzysztof Kindeusz
Early Warning Europe- pomoc firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe
15-05-2019, Patryk Pogorzelski, 31

Jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP?

Widzisz w firmie pierwsze oznaki nadciągających trudności? Znalazłeś się w sytuacji kryzysowej?

W przezwyciężaniu trudnych sytuacji będą Cię wspierać konsultanci i mentorzy - doświadczeni przedsiębiorcy, którzy sami niejeden kryzys mają już za sobą.

 

Już blisko 600 firm zdecydowało się skorzystać z pomocy oferowanej w ramach projektu Early Warning.

Cele projektu Early Warning:

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

Skupieni w ramach projektu Early Warning konsultanci, mentorzy oraz doradcy restrukturyzacyjni, w bezpośrednim kontakcie pomagają przedsiębiorcom przejść przez sytuację kryzysową, ryzyko porażki i jej konsekwencje, wspólnie wypracowywać niezbędne zmiany, wskazać najlepsze rozwiązania.

Pomoc świadczona przez konsultantów i mentorów w ramach projektu Early Warning jest nieodpłatna i może objąć następujące etapy:

Wsparcie przez konsultanta, którego zadaniem jest przeprowadzeniu diagnozy sytuacji przedsiębiorcy, analizy ryzyka oraz określenie priorytetów i obszarów do poprawy. W zależności od sytuacji, przedsiębiorca może być przekazany do mentora lub doradcy restrukturyzacyjnego. Możliwe jest również zakończenie wsparcia przedsiębiorcy na etapie pracy z konsultantem. (wsparcie przez konsultanta jest nieodpłatne i trwa średnio 10 h).

Wsparcie przez mentora. W uzasadnionych przypadkachcześć przedsiębiorców może być skierowana do pracy z mentorem, który swoim doświadczeniem, wiedzą, znajomością branży i jej problemów będzie wspierał przedsiębiorcę w procesie wychodzenia firmy z sytuacji kryzysowej (wsparcie mentora jest nieodpłatne i trwa od 3 do 6 miesięcy).

Pomoc odpłatna:

Wsparcie przez doradcę restrukturyzacyjnego

Jeżeli wynik diagnozy wskazuje na konieczność przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, przedsiębiorcy będzie rekomendowana współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym.

Uwaga! W ramach tej usługi, tylko 2 godziny wsparcia są nieodpłatne. Koszty kolejnych godzin pracy będą ustalane bezpośrednio przez przedsiębiorcę z doradcą restrukturyzacyjnym.

Najczęstsze problemy z jakim zgłaszali się do projektu Earlu Warning przedsiębiorcy: problemy finansowe (spadek sprzedaży, ryzyko utraty płynności, utrata klientów, zadłużenia wobec wierzycieli), problemy organizacyjne (restrukturyzacja, problemy wewnętrzne, podział zadań, zarządzanie zmianą) oraz problemy związane z wyznaczeniem kierunków działań, strategii rozwoju.

Korzyści dla właścicieli firm, jakie wynikają z uczestnictw w projekcie Early Warning

  • konsultacje z psychologiem, finansistą, prawnikiem oraz wieloma innymi zaangażowanymi specjalistami chcącymi dzielić się swoją wiedzą,

  • bezinteresowne wsparcie doświadczonych przedsiębiorców,

  • zdiagnozowanie sytuacji w firmie i wspólne wypracowanie nowego planu dla przedsiębiorstwa,

  • nowy impuls do działania

Źródło finansowania projektu Early Warning

Grant UE (program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME) oraz dotacja celowa

Termin realizacji

Projekt Early Warning Europe jest realizowany w okresie 01.12.2017 r. – 30.11.2019 r.

Dodatkowe informacje:

Projekt realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Firmy Rodzinne.

Więcej informacji na temat przystąpienia do projektu oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronach projektu: www.parp.gov.pl/earlywarning

oraz www.ffr.pl/pl/ewe lub dzwoniąc pod numer telefonu 664-316-709.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 4c76b167f0b0c3c0b8263c954a2a9122
03-facebook.png 5c158a373829e0b5f202a6aa66aa21e8
04-sms.png 949835fd36fb1a12980493f3cf5edd08