Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png b168c3072398f0853a63a91f598c055b
Ogłoszenie o konkursie - pomysł na biznes na obszarze rewitalizacji miasta Grajewo kierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
14-06-2019, Patryk Pogorzelski, 370

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych realizuje na zlecenie Urzędu Miasta Grajewo Akademię Młodego Przedsiębiorcy – warsztaty i konkurs kierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu miasta Grajewo.
Celem Konkursu jest:
•    kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród młodzieży,
•   przedstawienie zalet prowadzenia własnego biznesu jako sposobu osiągnięcia sukcesu zawodowego,
•  ukazanie korzyści płynących z wprowadzenia innowacji do planowanych własnych przedsięwzięć.

Biznesplan należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu szkoły właściwej dla uczniów w terminie do 28 czerwca 2019 roku do godz. 12.00. Na kopercie należy zamieścić imię i nazwisko uczniów oraz klauzulę „Biznesplan na konkurs Akademia Młodego Przedsiębiorcy".

Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu. Wzór biznesplanu jest załącznikiem do regulaminu konkursu.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 0851a201d98c69fe1c70a6327afb576e
03-facebook.png ef41f4acbd96956b9fbf239684c1805c
04-sms.png 0521bc9d1dd1fcb969e33002e65a19b1
portal wyborczy.png 38a806e9b8fba35d2da58ff4697ec3ac