Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 869cef8139e1be0cc9b1eab7094529b4
Ogłoszenie o konkursie - pomysł na biznes na obszarze rewitalizacji miasta Grajewo kierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
25-06-2019, Patryk Pogorzelski, 338

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych realizuje na zlecenie Urzędu Miasta Grajewo Akademię Młodego Przedsiębiorcy – warsztaty i konkurs kierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu miasta Grajewo.
Celem Konkursu jest:
•    kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród młodzieży,
•   przedstawienie zalet prowadzenia własnego biznesu jako sposobu osiągnięcia sukcesu zawodowego,
•  ukazanie korzyści płynących z wprowadzenia innowacji do planowanych własnych przedsięwzięć.

Biznesplan należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu szkoły właściwej dla uczniów w terminie do 28 czerwca 2019 roku do godz. 12.00. Na kopercie należy zamieścić imię i nazwisko uczniów oraz klauzulę „Biznesplan na konkurs Akademia Młodego Przedsiębiorcy".

Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.
Wzór biznesplanu jest załącznikiem do regulaminu konkursu.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 9d9c57604447f80a7d45328dbf32629e
03-facebook.png 6d52f6b565980188ea4b6aec3c1f5d9a
04-sms.png d154a920c07733f85176ae1817debca6
portal wyborczy.png e15b031d2056f7c6705aa065cb8b92f0