Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 3d4f34348768f19b21b01dd25c3ff6dc
Ogłoszenie o konkursie - pomysł na biznes na obszarze rewitalizacji miasta Grajewo kierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
25-06-2019, Patryk Pogorzelski, 104

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych realizuje na zlecenie Urzędu Miasta Grajewo Akademię Młodego Przedsiębiorcy – warsztaty i konkurs kierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu miasta Grajewo.
Celem Konkursu jest:
•    kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród młodzieży,
•   przedstawienie zalet prowadzenia własnego biznesu jako sposobu osiągnięcia sukcesu zawodowego,
•  ukazanie korzyści płynących z wprowadzenia innowacji do planowanych własnych przedsięwzięć.

Biznesplan należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu szkoły właściwej dla uczniów w terminie do 28 czerwca 2019 roku do godz. 12.00. Na kopercie należy zamieścić imię i nazwisko uczniów oraz klauzulę „Biznesplan na konkurs Akademia Młodego Przedsiębiorcy".

Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.
Wzór biznesplanu jest załącznikiem do regulaminu konkursu.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 87a4d5c864296ae2ace025a3198a10f0
03-facebook.png eae49640f92ba5bf14f69fd505a290b0
04-sms.png e3cb6424be7f58f2be463f750129adde