Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 00df65e46095b7aebc92abd619c25834
Regionalny Ośrodek Konsumecki - zadanie publiczne na zlecenie UOKIK
22-07-2019, Patryk Pogorzelski, 135

System ochrony konsumentów w Polsce jest rozbudowany i skuteczny, dzięki czemu każdy jest w stanie w prosty i szybki sposób uzyskać poradę prawną w zakresie interesującej go tematyki. Niestety nie wszyscy wiedzą, gdzie udać się po pomoc.

PROJEKT DLAKONSUMENTA.PL prowadzony przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej we współpracy ze Stowarzyszeniem Aquila powołany został w celu uzupełnienia istniejącego systemu. Oba podmioty główny nacisk kładą bowiem na szeroko rozumianą edukację oraz popularyzację prawa konsumenckiego oraz, w razie konieczności, wsparcie instytucji i podmiotów zajmujących się ochroną konsumentów. W ramach projektu aktualnie działa 10 regionalnych ośrodków, w których konsumenci mogą uzyskać poradę i wsparcie.

Fundacja Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej powstał oddolnie znpotrzeby dostosowania usług społecznych i komercyjnych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Bardzo szybko okazało się, że niezwykle ważnym aspektem budowania rynku dóbr i usług senioralnych jest bezpieczeństwo konsumenckie osób starszych. Tak powstał program kampanii Senior Znaczy Szacunek, prowadzonej przez KIGS przez ostatnie trzy lata. Doświadczenia we współpracy ze środowiskiem szczególnie narażonym na nieuczciwe praktyki oraz potrzebującym wsparcia skłoniły KIGS do podjęcia próby rozszerzenia edukacji i pomocy konsumenckiej na inne grupy wiekowe. Tak rozpoczęła się współpraca ze stowarzyszeniem Aquila i kontynuacja jej w tym ważnym społecznym projekcie DlaKonsumenta.pl.

Zachęcam do zapoznania się z profilem działalności KIGS pod adresem www.kigs.org.pl .

Stowarzyszenie „Aquila” – istnieje od 2008 roku, a od 2016 intensywnie zajmuje się prawem konsumenckim, realizując różnego rodzaju inicjatywy. Aquila od maja 2016 roku nieodpłatnie pomaga konsumentom na etapie sądowym, a od 1.06. 2018 roku pomaga konsumentom dotkniętym nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Jako jedno z trzech stowarzyszeń od 1.01.2018 prowadzi Konsumenckie Centrum E-porad finansowane ze środków UOKiK. Regularnie spotyka się z konsumentami, prowadzi dla nich zajęcia, udziela bezpłatnych porad podczas różnego rodzaju wydarzeń o charakterze społecznym, przygotowuje publikacje, poradniki i filmiki o tematyce konsumenckiej. Ponadto interweniuje u przedsiębiorców, którzy według Aquila nie postępują do końca uczciwie w stosunku do swoich klientów. Wspólnie z KIGS prowadzi projekt pn. DlaKonsumenta.pl. w ramach zadania publicznego finansowanego przez UOKiK. Szczegółowe informacje dotyczące Aquila znajdują się na stronie www.prawo-konsumenckie.pl .

Wyślij link mailem
01-youtube.png 4836d2de0619153125dbddf5b1a2d70b
03-facebook.png 360d43a3fbac5ad0a6e44efd8e8d8eca
04-sms.png 13014bc519e11a3dbd5cb0f11638b16f