Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 2037ac0d82d74aa1e4ba0a8291b1652b
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO
22-02-2018, Mirosława Modzelewska, 468

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

O ROZPOCZĘCIU  KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: KILIŃSKIEGO, KS. J. POPIEŁUSZKI, J. PIŁSUDSKIEGO
 I PLACU NIEPODLEGŁOŚCI W GRAJEWIE.

 

Na podstawie Uchwały nr XLVII/367/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie ulic: Kilińskiego, Ks.J.Popiełuszki, J.Piłsudskiego i Placu Niepodległości w Grajewie , ogłaszam co następuje:

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 01.03. 2018 do 15.03.2018 roku w formie:

1. Spotkania otwartego z mieszkańcami miasta (przedstawienie multimedialnej wizualizacji oraz makiety architektonicznej zagospodarowania terenu),

Spotkanie odbędzie się w dniu:  05.03.2018r. (poniedziałek) o godz. 15.30

w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo (ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo)

 

2. Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz można dostarczyć drogą elektroniczną na adres sekretariat , drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo. Uwagi i opinie w formie papierowej, elektronicznej będą zbierane od 01.03.2018 do 15.03.2018 r.

 

Materiały informacyjne wraz z formularzem konsultacyjnym będą dostępne od dnia 01.03.2018 r.:

 

Celem konsultacji jest wypracowanie wspólnego stanowiska władz i mieszkańców w sprawie zagospodarowania terenu miejskiego położonego w rejonie ulic Kilińskiego, Popiełuszki, Piłsudskiego      i Placu Niepodległości.  Konsultacje społeczne pozwolą  włączyć różne grupy interesu w projektowanie w/w miejsca i umożliwić realny wpływ na ostateczną koncepcję.

 

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

Wyślij link mailem
01-youtube.png 555dcfb25d146aa2341540be1b38d6fc
03-facebook.png 9c4ecc796112dbc92ef2e7a9c89222ce
04-sms.png f6ee86c3fcc76aa72af80deeb84e2c2b
05-wybory.png 496dbe5f285402595ac35ff7ccf436d1