Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png bc74d9195920c2e069f89e7cd6637643
Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie rozpocznie się jeszcze w tym roku!
08-10-2018, Emilia Piwko, 2067

Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie rozpocznie się jeszcze w tym roku!

Podczas LVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo w dniu 8.10.2018 r. odbyło się głosowanie dotyczące wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2018-2027.

Zmiany dotyczyły zwiększenia limitów nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie”. Zwiększenie nakładów w podziale na poszczególne lata: wzrost o 1 mln złotych limitów na 2019 rok, który POCHODZI Z WOLNYCH ŚRODKÓW Z LAT UBIEGŁYCH oraz wzrost o 655 tys. zł limitów na 2020 rok. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania na przestrzeni trzech lat wyniosą: 5 823 287,00 zł.

Podczas głosowania większość radnych, czyli 17 osób było za przyjęciem zmian, wstrzymało się 4 radnych. Zamiany zostały zatwierdzone większością głosów.

Ważną informacja jest fakt, iż miasto równolegle ubiega się o dodatkowe środki na realizacje tego zadania z Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Przypominamy, iż aby zrealizować zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” miasto ogłaszało, aż 4 przetargi z podziałem na trzy części. Dopiero rozstrzygnięcie czwartego przetargu daje szansę na realizację tego zadania, ponieważ oferta mimo tej samej kwoty co w trzecim przetargu, daje możliwości wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

Przetarg I - Dnia 16.04.2018 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” z terminem składania ofert do dnia 15.05.2018 r. W dniu 16.05.2018 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione:

  • W części I - Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewie na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta,
  • W części II - Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Ekologicznej w Grajewie na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty tj. 595 000,84 zł brutto przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie robót budowlanych w ramach  przedmiotowego zamówienia tj. 395 000,00 zł,
  • W części III - Zagospodarowanie terenów zielonych na os. Jana Pawła II w Grajewie na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty tj. 114 454,05 zł brutto przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zamówienia tj. 90 000,00 zł.

Przetarg II - Dnia 07.06.2018 r. został ogłoszony drugi publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do dnia 12.07.2018 r. W dniu 20.07.2018 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione w części I - Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewiena podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty tj. 10 150 555,12 zł brutto przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zamówienia tj. 4 585 000,00 zł. Procedura przetargowa dla części II i III jest w trakcie. W dniu 9.10.2018 r. zostanie podpisana umowa na ich realizację.

Przetarg III - Dnia 08.08.2018 r. został ogłoszony trzeci publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji dla części I - Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewiez terminem składania ofert do dnia 10.09.2018 r. W dniu 12.09.2018 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty tj. 6 287 895,24 zł brutto przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zamówienia tj. 4 585 000,00 zł.

Przetarg IV - Dnia 14.09.2018 r. po raz czwarty został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji dla części I - Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewiez terminem składania ofert do dnia 01.10.2018 r., najkorzystniejsza oferta to 6 287 895,24 zł brutto, procedura przetargowa dotycząca I części jest w trakcie.

 

Wyślij link mailem
01-youtube.png f24ebddcf79be68656ed7e1136d5bfce
03-facebook.png f79d622d020dfe84908fd78b313a3fa5
04-sms.png 9a49e6971094bc2efeebca1aa3d0bf8c
portal wyborczy.png b0721dd5d45fb73bdae245568cfdbec4