Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 26a2f0cf9af86fca091da8601a1712e0
I posiedzenie Grajewskiego Komitetu Rewitalizacji
04-04-2019, Patryk Pogorzelski, 177

Grajewski Komitet Rewitalizacji rozpoczął pracę. Dziś (04.04.2019 r.) odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu w Urzędzie Miasta Grajewo. Komitet Rewitalizacji jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół, ośrodków kultury itp.) z organami miasta. Pełni on również funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta, opiniuje projekty uchwał Rady Miasta Grajewo i zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, posiada także możliwość podejmowania inicjatyw ww. sprawach.

Wyślij link mailem
01-youtube.png c100c2506618623f366241d66d2ca37b
03-facebook.png 2d9a5ff36601175eebc5f10e1a5c2c66
04-sms.png bc0dc50c6bea351ce61c305bb1c8b446
05-wybory.png df49ab08505dbc8b10a2fc944b1f4b42