Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 24ff5a104aa25e1e87ae13004afb44b9
I posiedzenie Grajewskiego Komitetu Rewitalizacji
04-04-2019, Patryk Pogorzelski, 663

Grajewski Komitet Rewitalizacji rozpoczął pracę. Dziś (04.04.2019 r.) odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu w Urzędzie Miasta Grajewo. Komitet Rewitalizacji jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół, ośrodków kultury itp.) z organami miasta. Pełni on również funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta, opiniuje projekty uchwał Rady Miasta Grajewo i zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, posiada także możliwość podejmowania inicjatyw ww. sprawach.

Wyślij link mailem
01-youtube.png cf49ea87af4eb05dcdce78ffa035e062
03-facebook.png 74e5aa5c95f158c126e82e67b27cf6a7
04-sms.png a84fea496219b10da98cd62aee677ff8