Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 700f2314e9fb59c71ab64d9f4ad56ddb
I posiedzenie Grajewskiego Komitetu Rewitalizacji
04-04-2019, Patryk Pogorzelski, 827

Grajewski Komitet Rewitalizacji rozpoczął pracę. Dziś (04.04.2019 r.) odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu w Urzędzie Miasta Grajewo. Komitet Rewitalizacji jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół, ośrodków kultury itp.) z organami miasta. Pełni on również funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta, opiniuje projekty uchwał Rady Miasta Grajewo i zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, posiada także możliwość podejmowania inicjatyw ww. sprawach.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 2815799cef02823ab6dbc9647aec3785
03-facebook.png c94a1b0f0849830b63579de80506c614
04-sms.png 489493db831f57ec304cd1a9b3b5c934
portal wyborczy.png e4789153f1a2672beab18c9d13e5eef3