Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 8236aa4a5a002af7de59f1548833fcd3
I posiedzenie Grajewskiego Komitetu Rewitalizacji
04-04-2019, Patryk Pogorzelski, 178

Grajewski Komitet Rewitalizacji rozpoczął pracę. Dziś (04.04.2019 r.) odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu w Urzędzie Miasta Grajewo. Komitet Rewitalizacji jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół, ośrodków kultury itp.) z organami miasta. Pełni on również funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta, opiniuje projekty uchwał Rady Miasta Grajewo i zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, posiada także możliwość podejmowania inicjatyw ww. sprawach.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 09b96603cc902e76634f98c85c6d8476
03-facebook.png 559a9fb5fa26122cfbd8849a608c913b
04-sms.png eb9388d91c69f43bb4d248b01eb4e92e
05-wybory.png a7d2c930191169b9f446e6c1b84ca6db