Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png b5b5418ea62e8f8aa5e02bb59aaed02c
I posiedzenie Grajewskiego Komitetu Rewitalizacji
04-04-2019, Patryk Pogorzelski, 1028

Grajewski Komitet Rewitalizacji rozpoczął pracę. Dziś (04.04.2019 r.) odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu w Urzędzie Miasta Grajewo. Komitet Rewitalizacji jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół, ośrodków kultury itp.) z organami miasta. Pełni on również funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta, opiniuje projekty uchwał Rady Miasta Grajewo i zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, posiada także możliwość podejmowania inicjatyw ww. sprawach.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 5394b33e299765945b0e053e4133af41
03-facebook.png b29b097ed4669e9767e51a2b1d151da3
04-sms.png 6a2e95b3fa05d4e51cf22c71d0bde5f4
portal wyborczy.png 357ff24f0fdce5e50921dadd0aecbcae