Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 1e248ee655ec9824c833f26d0ecbe608
Lista zadań, które zostaną poddane pod głosowanie do budżetu obywatelskiego na 2018 r.
14-02-2018, Emilia Piwko, 923

 

Lista zadań pozytywnie ocenionych, które zostaną poddane pod głosowanie w sprawie wyboru zadań do budżetu obywatelskiego na 2018 r.

Lp.

Nazwa zadania i jego lokalizacja w brzmieniu proponowanym przez wnioskodawców

Opis zadania

Nr zadania w rejestrze

Orientacyjny koszt brutto w zł *

Klasyfikacja projektu w grupie

Uzasadnienie

(w przypadku weryfikacji negatywnej)

1

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów ze strefa relaksu.

Montaż stacji obsługi rowerów i ławki wyposażonej w USB i Wi-Fi:

1. Przy urzędzie miasta

2. Przy Muzeum Mleka- Centrum Tradycji Mleczarstwa

3. Przy klubie hades

BO.1.2018

46 800,00 zł

Projekt o wartości do 50 tys. zł

  _________

 

2

Modernizacja i budowa alejek w parku przy ul. Wojska Polskiego oraz montaż słupów oświetleniowych LED
i oświetlenia eksponującego drzewa
i eksponaty militarne znajdujące się
w parku.

W parku ma zostać wymieniona nawierzchnia chodników już istniejących oraz maja zostać dobudowane nowe chodniki, które będą przebiegać wzdłuż ogrodzenia parku, zamontowane słupy oświetleniowe LED w ilości 10 sztuk, montaż opraw oświetleniowych LED w ilości 8 sztuk na ziemi, które doświetlą i wyeksponują wiekowe drzewa oraz znajdujące się w parku eksponaty militarne.

BO.2.2018

90 000,00 zł

Projekt o wartości do 90 tys. zł

  _________

3

Nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy na wyposażenie straży pożarnej to wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

 

Mają zostać zakupione narzędzia hydrauliczne tnąco-rozpierające z agregatem.

 

 

 

BO.3.2018

72 000,00 zł

Projekt o wartości do
 90 tys. zł

  _________

4

Toalety miejskie w parkach i terenach zielonych w Grajewie.

Zakup 4 przenośnych toalet i ustawienie ich w:

1. Parku Wolności przy ul. Strażackiej

2. Parku przy ul. Wojska Polskiego

3. Teren zielony przy Klubie Hades

4.  Przy cmentarzu

BO.4.2018

50 000,00 zł

Projekt o wartości do
 50 tys. zł

  _________

5

Budowa ścieżki spacerowo-biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie „Hades”.

Wybudowanie 500 m ścieżki spacerowo-biegowej  o szerokości 2 m wykonanej z mieszanki kruszyw naturalnych.

BO.5.2018

88 800,00 zł

Projekt o wartości do
 90 tys. zł

  _________

6

Budowa parkingu na działce 4608/3 przy historycznym klubie „Hades” ul. Wojska Polskiego.

Wykonanie około 700 m2 parkingu łącznie z drogą dojazdową z kostki brukowej. Wokół parkingu rośliny żywopłotowe.

BO.6.2018

90 000,00 zł

Projekt o wartości do

 90 tys. zł

  _________

7

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Grajewie.

Wykonanie systemu monitoringu miejskiego z centrum nadzoru z podłączeniem do służb policji w Grajewie, na:

1. Boisku Orlik – ul. 11 Listopada

2. Park przy ul. Wojska Polskiego

BO.7.2018

50 000,00 zł

Projekt o wartości do
 50 tys. zł

  _________

* przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu realizacji zadania

 

Lista zadań odrzuconych, które nie zostaną poddane pod głosowanie w sprawie wyboru zadań do budżetu obywatelskiego na 2018 r.

Lp.

Nazwa zadania i jego lokalizacja w brzmieniu proponowanym przez wnioskodawców

Opis zadania

Nr zadania w rejestrze

Orientacyjny koszt brutto w zł *

Klasyfikacja projektu w grupie

Uzasadnienie

(w przypadku weryfikacji negatywnej)

1

Plac zabaw pod muralem.

Plac zabaw dla dzieci: bujaki na sprężynach, huśtawka ze zjeżdżalnią, karuzela, elementy do wspinaczki, ławeczki i utwardzone alejki lub nasadzenia roślinne.

BO.8.2018

50 000,00 zł

Projekt o wartości do
 50 tys. zł

Teren przewidziany na lokalizację zadania nie stanowi wyłączanego mienia Miasta Grajewo.

* przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu realizacji zadania

Wyślij link mailem
01-youtube.png 50cdd7fd943af4a67dd59ddd37d44fca
03-facebook.png e15ece3b1396184e86aa847a9890007e
04-sms.png 6221c369503598a71ed8b784291b5cff
05-wybory.png 3cecf2c424c9c60a438979e6caebfb6c