Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png ae01fd512c11433a6223b0d6d97ef5f1
Informacja o lokalizacji punktów wyborczych podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego 2018
15-02-2018, Emilia Piwko, 1017

INFORMACJA

o lokalizacji punktów wyborczych w mieście Grajewo

podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego 2018

 

Głosujemy od 1 marca 2018 r. do 8 marca 2018 r. do godziny 11:30.

Kartę do głosowania osoba głosująca odbiera bezpośrednio przed głosowaniem od osoby upoważnionej do jej wydania w wybranym punkcie wyborczym. Po dokonaniu wyboru zadań wkłada ją do urny.

 

Punkty wyborcze – urny, znajdują się, w:

 

1)    Sekretariacie budynku Urzędu Miasta, ul. Strażacka 6A

Głosujemy w godzinach:

7:30 - 15:30 (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek)

7:30 - 17:00 (środa)

2)    Hol budynku Grajewskiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 20

Głosujemy codziennie w godzinach: 7:30 - 19:30

3)    Hol budynku Pływalni Miejskiej, ul. Targowa 11

Głosujemy w godzinach:

6:00 – 22:00 (dni robocze)

10:00 – 22:00 (sobota, niedziela)

Głosowanie odbywa się także poprzez pobranie ze strony www.grajewo.pl karty do głosowania (plik w formacie pdf), kompletne jej wypełnienie i czytelne podpisanie a następnie:

1)    włożenie do urny w jednym z wybranych punktów głosowania,

2)    przesłanie pocztą na adres Urząd Miasta Grajewo, 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6a z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski-głosowanie ” (za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta),

3)    przesłanie drogą elektroniczną (e-mail) na adres    kompletnie wypełnionej, czytelnie podpisanej i zeskanowanej karty do głosowania.

 

Przypominamy Państwu, że mieszkańcy wybierają do realizacji 2 zadania. Jedno zadanie o wartości do 50 tys. zł, drugie zadanie o wartości do 90 tys. zł.

Wyślij link mailem
01-youtube.png c24aa8eef046ed62a37347406aec5f57
03-facebook.png c065042836e0820cf3612981cdd68fa0
04-sms.png 70d28fc500d7e60bd6b26eee2183eb85
05-wybory.png 6a02865591f05934d7c5410e17bf908c