Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 18a159ec8a9a28f4e7771502e14282c5
Informacja o lokalizacji punktów wyborczych podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego 2018
15-02-2018, Emilia Piwko, 1018

INFORMACJA

o lokalizacji punktów wyborczych w mieście Grajewo

podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego 2018

 

Głosujemy od 1 marca 2018 r. do 8 marca 2018 r. do godziny 11:30.

Kartę do głosowania osoba głosująca odbiera bezpośrednio przed głosowaniem od osoby upoważnionej do jej wydania w wybranym punkcie wyborczym. Po dokonaniu wyboru zadań wkłada ją do urny.

 

Punkty wyborcze – urny, znajdują się, w:

 

1)    Sekretariacie budynku Urzędu Miasta, ul. Strażacka 6A

Głosujemy w godzinach:

7:30 - 15:30 (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek)

7:30 - 17:00 (środa)

2)    Hol budynku Grajewskiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 20

Głosujemy codziennie w godzinach: 7:30 - 19:30

3)    Hol budynku Pływalni Miejskiej, ul. Targowa 11

Głosujemy w godzinach:

6:00 – 22:00 (dni robocze)

10:00 – 22:00 (sobota, niedziela)

Głosowanie odbywa się także poprzez pobranie ze strony www.grajewo.pl karty do głosowania (plik w formacie pdf), kompletne jej wypełnienie i czytelne podpisanie a następnie:

1)    włożenie do urny w jednym z wybranych punktów głosowania,

2)    przesłanie pocztą na adres Urząd Miasta Grajewo, 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6a z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski-głosowanie ” (za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta),

3)    przesłanie drogą elektroniczną (e-mail) na adres    kompletnie wypełnionej, czytelnie podpisanej i zeskanowanej karty do głosowania.

 

Przypominamy Państwu, że mieszkańcy wybierają do realizacji 2 zadania. Jedno zadanie o wartości do 50 tys. zł, drugie zadanie o wartości do 90 tys. zł.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 0731ffd8b6fdee695ce57ed8471eb222
03-facebook.png a057c7fde27e7a93d301538e4e9ac237
04-sms.png d8fd466cd7f6ff83ab9d162c52f853cb
05-wybory.png 11fb1b7b6ba4c5ec9fca208773ca8aa6