Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png b3392183435eddc34104a4747af09a01
Grajewo na liście projektów programu Polska-Białoruś-Ukraina
16-03-2017, Tomasz Strózik, 2703

14 marca br. w Warszawie obradowała Komisja Wyboru Projektów Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, która dokonała oceny 352 koncepcji projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków dot. Celu Tematycznego Dziedzictwo. Przedstawiciele władz centralnych i regionalnych ze wszystkich trzech państw wchodzących w skład Komisji rekomendowali do drugiego etapu konkursu wszystkie koncepcje ocenione pozytywnie – w sumie 162 projekty.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach projektów zaproszonych do kolejnego etapu naboru wynosi ponad 247 milionów euro. Termin składania wniosków to koniec czerwca. Decyzje o wyborze projektów zapadną na jesieni 2017 r.

Jednocześnie, ze względu na ogromne zainteresowanie wnioskodawców tematyką promocji i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionów pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego oraz wysoką jakość złożonych projektów, Wspólny Komitet Monitorujący programu zadecydował o maksymalnym zwiększeniu puli dostępnych środków w naborze – z ok. 13,5 mln euro do ok. 27 mln euro.

List of projects invited for submission of Full Application Form (lista projektów zaproszonych do złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie).

List of rejected projects (lista projektów odrzuconych).

Za: http://www.pbu2020.eu/pl/news/89

Wyślij link mailem
01-youtube.png 8add0e669b332e079ba1e755a12fba81
03-facebook.png 0cedecd2b0d47c4a0a8b80945ce06e3b
04-sms.png 9a8d35b8c56a033d776403297c0ef336
portal wyborczy.png 405893023cff6b7fa4c9d369228f65e1