Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png da72c417678fd63837f339ca78759ea7
VIII Powiatowy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
16-05-2017, Tomasz Strózik, 609

5 maja w całej Europie obchodzony jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Od 1999 roku w Polsce tego dnia obchodzimy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Obchody te mają najczęściej charakter lokalny, a ich celem jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery i różnorodne trudności, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

9 maja 2017 roku po raz ósmy obchodzono w Grajewie Powiatowy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. W powiecie grajewskim organizatorami obchodów tego święta są: Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą i Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

Obchody rozpoczęły się Mszą Święta w kościele Trójcy Przenajświętszej w Grajewie, skąd uczestnicy przemaszerowali do Grajewskiego Centrum Kultury. W marszu wzięli udział uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie i w Szczuczynie, podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, w tym uczniowie klas integracyjnych z terenu powiatu grajewskiego i ełckiego, a także podopieczne Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Dzieciom i młodzieży w Marszu Godności towarzyszyli rodzice, opiekunowie, nauczyciele, przyjaciele i wolontariusze.

Oficjalną część obchodów rozpoczęły inicjatorki powiatowych obchodów tego święta – nauczycielki ZSS w Grajewie – Wioletta Skwiot i Anna Jarząbek. Podczas powitalnego wystąpienia usłyszeliśmy, że Dzień Godności jest doskonałą okazją do tego, aby przypomnieć, że między ludźmi nie ma podziałów nie do pokonania, że ludzie po prostu pięknie się różną.

Niepełnosprawność nie jest niczyją winą, a pełnosprawność niczyją zasługą.

Prowadzące część oficjalną pani Wioletta Skwiot i pani Anna Jarząbek powitały przybyłych gości: przedstawicieli władz lokalnych, dyrektorów szkół, placówek opiekuńczo -wychowawczych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczególnie serdeczne powitania popłynęły w kierunku bohaterów uroczystości - osób niepełnosprawnych, ich rodzin, a także wszystkich osób podejmujących aktywność zawodową lub społeczną na rzecz ich środowiska.

Patronat honorowy nad tegorocznymi obchodami Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego – pan Jerzy Leszczyński, Podlaski Kurator Oświaty- pani Jadwiga Mariola Szczypiń, Starosta Powiatu Grajewskiego- pan Zygmunt Kruszyński, Burmistrz Miasta Grajewo - pan Dariusz Latarowski, Wójt Gminy Grajewo- pan Stanisław Szleter. Patronat medialny objęły portale: e-grajewo.pl, zyciegrajewa.pl, grajewo24.pl, iRegionalni.pl.

Podczas organizacji obchodów Dnia Godności wsparcie materialne i rzeczowe okazało liczne grono sponsorów - niezwykłych ludzi wielkiego serca - przedstawicieli lokalnych władz, instytucji i biznesu. W ich stronę skierowane zostały serdeczne podziękowania.

Donatorzy :

 • Starostwo Powiatowe w Grajewie
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku
 • Miasto Grajewo
 • Gmina Grajewo

Sponsorzy:

 • Zespół „Milano” z Białegostoku
 • Paweł Czerwiński - Intermarche Gina sp. z o.o. w Koszarówce
 • Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie
 • Czesław i Janusz Skrodzcy – właściciele Piekarni „Konopki”
 • Jacek Sadowski - Foto Centrum w Grajewie
 • Polkowski i Wspólnicy Sp.J. - Grajewo
 • Eulalia Haponik – Księgarnia „Alfa” w Grajewie
 • Sławomir Cisło – PC-et PHU w Grajewie
 • Lidia Brzozowska
 • Renata Bernadeta Chilińska
 • Kazimierz Marcinkiewicz

Podziękowanie za zaproszenie na uroczystości oraz deklaracje wsparcia dla środowiska osób niepełnosprawnych złożyli w swych wystąpieniach: Starosta Grajewski – pan Zygmunt Kruszyński oraz Burmistrz Miasta Grajewo – pan Dariusz Latarowski. W imieniu Wójta Gminy Grajewo głos zabrała pani Leokadia Weronika Szymanowska.

Na zakończenie części oficjalnej pomysłodawczynie wydarzenia przekazały głos jej gospodarzowi - dyrektorowi ZSS im. Jana Pawła II w Grajewie panu Jarosławowi Konopce, który podziękował rodzicom uczniów niepełnosprawnych za trud wychowawczy i wspieranie szkoły w działaniach dla dobra dzieci.

W dalszej części spotkania Wioletta Skwiot i Anna Jarząbek zaprosiły na scenę współorganizatorki konkursu muzycznego „Wszystko mi disco” –panią Iwonę Chodnicką i panią Martę Kozicką, które poprowadziły część muzyczną uroczystości. Największą atrakcją- czego spodziewali się organizatorzy- okazał się występ zespołu „Milano”. Występ zgromadził wokół sceny, a także i na scenie, dzieci i młodzież śpiewających wspólnie z wokalistą – Mirosławem Alanem Trzcińskim- znane, łatwo wpadające w ucho przeboje. Były wspólne zdjęcia, autografy i upominek od zachwyconych widzów. W imieniu całej społeczności naszej szkoły wokaliście zespołu podziękowała współorganizatorka konkursu „Wszystko mi disco” – pani Jadwiga Kozicka, która podkreśliła w swoim wystąpieniu, że artysta wystąpił na grajewskiej scenie charytatywnie.

Innymi atrakcjami, które zapewnili uczestnikom organizatorzy była loteria fantowa, stoisko z makijażem, grochówka i słodki poczęstunek. W przerwie imprezy uczestnicy wzięli udział w zabawie integracyjnej poprowadzonej przez niezawodną Izę Randzio- znaną w Grajewie animatorkę zabaw dla dzieci.

W części konkursowej wystąpiło 20 wykonawców, których występy oceniało jury. Zespół Szkół Specjalnych reprezentowały grupy: „Przedszkolaki z naszej paki”, „Marek i Spółka”, I Drużyna Harcerska „Nieprzetartego Szlaku” – Biedronki”, zespół dziewcząt z klasy IIIc pdp oraz jedyna wokalistka – Grażyna Stępińska.

Po zakończeniu obrad jury organizatorzy przystąpili do ogłoszenia wyników konkursu „Wszystko mi disco” i wręczenia nagród.

Przyznano dwa pierwsze miejsca, a ich laureatami zostali:

- Zespół „Marek i Spółka” z ZSS w Grajewie przygotowany przez panią Ewę Wróblewską,

- Zespół „ The Best Friends” ze Szkoły Podstawowej w Rudzie przygotowany przez panią Małgorzatę Bujnowską.

Przyznano także dwa drugie miejsca, które zdobyli:

- Zespół „Tacy Sami” z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczuczynie przygotowany przez pana Arkadiusza Żabińskiego,

- Zespół Stars ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie przygotowany przez panią Martę Kozicką.

Jury zdecydowało ponadto o przyznaniu dwóch trzecich miejsc, które przyznano:

- Zespołowi „Zgrana paczka” ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego im. Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku przygotowanemu przez panie Iwonę Kulbacką, Joannę Roszko i Magdę Chilicką

- Zespołowi Zumba Dance ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie przygotowanemu przez panią Olgę Fiodorowicz.

Serdecznie gratulujemy!

Na zakończenie uroczystości laureatom wręczono nagrody, a nauczycielom i instruktorom przygotowującym uczestników konkursu- podziękowania.

Fundatorem statuetek za zajęcie podwójnych dwóch I, II i III miejsc jest Starosta Powiatu Grajewskiego – Pan Zygmunt Kruszyński, Fundatorem nagród dla laureatów jest Burmistrz Miasta Grajewo – Pan Dariusz Latarowski i Wójt Gminy Grajewo – Pan Stanisław Szleter, a nagrody dla wyróżnionych ufundowane zostały dzięki pozyskaniu dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwa Powiatowego w Grajewie, Miasta Grajewo i środków własnych Stowarzyszenia Szkoła Naszą Szansą w Grajewie.

Magda Sagun

Na zakończenie części oficjalnej pomysłodawczynie wydarzenia przekazały głos jej gospodarzowi - dyrektorowi ZSS im. Jana Pawła II w Grajewie panu Jarosławowi Konopce, który podziękował rodzicom uczniów niepełnosprawnych za trud wychowawczy i wspieranie szkoły w działaniach dla dobra dzieci.

W dalszej części spotkania Wioletta Skwiot i Anna Jarząbek zaprosiły na scenę współorganizatorki konkursu muzycznego „Wszystko mi disco” –panią Iwonę Chodnicką i panią Martę Kozicką, które poprowadziły część muzyczną uroczystości. Największą atrakcją- czego spodziewali się organizatorzy- okazał się występ zespołu „Milano”. Występ zgromadził wokół sceny, a także i na scenie, dzieci i młodzież śpiewających wspólnie z wokalistą – Mirosławem Alanem Trzcińskim- znane, łatwo wpadające w ucho przeboje. Były wspólne zdjęcia, autografy i upominek od zachwyconych widzów. W imieniu całej społeczności naszej szkoły wokaliście zespołu podziękowała współorganizatorka konkursu „Wszystko mi disco” – pani Jadwiga Kozicka, która podkreśliła w swoim wystąpieniu, że artysta wystąpił na grajewskiej scenie charytatywnie.

Innymi atrakcjami, które zapewnili uczestnikom organizatorzy była loteria fantowa, stoisko z makijażem, grochówka i słodki poczęstunek. W przerwie imprezy uczestnicy wzięli udział w zabawie integracyjnej poprowadzonej przez niezawodną Izę Randzio- znaną w Grajewie animatorkę zabaw dla dzieci.

W części konkursowej wystąpiło 20 wykonawców, których występy oceniało jury. Zespół Szkół Specjalnych reprezentowały grupy: „Przedszkolaki z naszej paki”, „Marek i Spółka”, I Drużyna Harcerska „Nieprzetartego Szlaku” – Biedronki”, zespół dziewcząt z klasy IIIc pdp oraz jedyna wokalistka – Grażyna Stępińska.

Po zakończeniu obrad jury organizatorzy przystąpili do ogłoszenia wyników konkursu „Wszystko mi disco” i wręczenia nagród.

Przyznano dwa pierwsze miejsca, a ich laureatami zostali:

- Zespół „Marek i Spółka” z ZSS w Grajewie przygotowany przez panią Ewę Wróblewską,

- Zespół „ The Best Friends” ze Szkoły Podstawowej w Rudzie przygotowany przez panią Małgorzatę Bujnowską.

Przyznano także dwa drugie miejsca, które zdobyli:

- Zespół „Tacy Sami” z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczuczynie przygotowany przez pana Arkadiusza Żabińskiego,

- Zespół Stars ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie przygotowany przez panią Martę Kozicką.

Jury zdecydowało ponadto o przyznaniu dwóch trzecich miejsc, które przyznano:

- Zespołowi „Zgrana paczka” ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego im. Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku przygotowanemu przez panie Iwonę Kulbacką, Joannę Roszko i Magdę Chilicką

- Zespołowi Zumba Dance ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie przygotowanemu przez panią Olgę Fiodorowicz.

Serdecznie gratulujemy!

Na zakończenie uroczystości laureatom wręczono nagrody, a nauczycielom i instruktorom przygotowującym uczestników konkursu- podziękowania.

Fundatorem statuetek za zajęcie podwójnych dwóch I, II i III miejsc jest Starosta Powiatu Grajewskiego – Pan Zygmunt Kruszyński, Fundatorem nagród dla laureatów jest Burmistrz Miasta Grajewo – Pan Dariusz Latarowski i Wójt Gminy Grajewo – Pan Stanisław Szleter, a nagrody dla wyróżnionych ufundowane zostały dzięki pozyskaniu dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwa Powiatowego w Grajewie, Miasta Grajewo i środków własnych Stowarzyszenia Szkoła Naszą Szansą w Grajewie.

Magda Sagun

Wyślij link mailem
01-youtube.png d5563d7a87d33872c1121c938cee9c32
03-facebook.png 0935f9506d204077787893652b4f359c
04-sms.png 993ac3f765711ab425faf19cffa5bd2f