Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 9a0ca0a08661d53bc28310ec7e7958f2
Głosowanie na "Wilka Grajewian"
25-05-2017, Tomasz Strózik, 2578

Zapraszmy do głosowania online na osoby, wydarzenia lub grupy, które według Państwa powinny otrzymać nagrodę Burmistrza Miasta "Wilk Grajewian".

Głosowanie odbywa się w ciągu 7 dni. Można udzielić tylko jednej odpowiedzi. Ankieta zbiera głosy do 1 czerwca do godziny 10:00. W ankiecie widoczne jest tylko 30 pierwszych oddanych głosów. Wyniki zamieszczone będą na stronie www.grajewo.pl po zakończeniu głosowania.

Sylwetki nominowanych:

EDUKACJA:

1) Dawid Burzyński

Uczeń trzeciej klasy Publicznego Gimnazjum nr 2 w Grajewie jest Finalistą Konkursu Przedmiotowego z historii. Od trzech lat aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim Szkoły, obecnie jako Wiceprzewodniczący. Zawsze aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, bierze udział w akcjach charytatywnych, jest wolontariuszem podczas lokalnych akcji na rzecz chorych dzieci i młodzieży. Z ramienia szkoły współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Jest Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta. Aktywnie działa w strukturach Ruchu Lednickiego i pomaga w organizacji półkolonii i zimowisk dla dzieci. Brał udział w konkursie na tworzenie filmu o Sybirakach pt. „ Jeśli nie powiesz, kto będzie wiedział”, gdzie zajął I miejsce. Ma niezwykłą kulturę osobistą o co trudno u dzisiejszej młodzieży.

2) Regina Grabowska

Pani Regina Grabowska funkcję dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie pełni od 01.09.2002 roku. Jako dyrektor skutecznie zarządza przedszkolem osiągając liczne sukcesy w wielu obszarach, miedzy innymi dydaktycznej - potwierdzonymi licznymi udziałami wychowanków w olimpiadach, konkursach. W przedszkolu podejmowane są działania innowacyjne w zakresie wdrążania nowatorskich metod wychowywania i nauczania dzieci. Wzorowo realizuje zadania w zakresie zarządzania przedszkolem oraz prowadzi racjonalną politykę kadrową, motywuje nauczycieli do podejmowania działań w zakresie doskonalenia oraz zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. Dba o stan techniczny i estetykę pomieszczeń należących do przedszkola. Angażuje się we współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi, nawiązuje współpracę z przedszkolami i szkołami w mieście Grajewo. W ciągu ostatnich lat pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola przez panią Reginę Grabowską zostało wykonanych wiele remontów pomieszczeń w budynku i na placu przedszkolnym, zmieniając tym samym wizerunek przedszkola. Jest świetnym menadżerem, sprawnie zarządza personelem, jest otwarta na ich sugestie. Przyjazna atmosfera sprzyja efektywnej pracy, co skutkuje przyjaznymi relacjami rodzic-dziecko-pracownik.

3) Maja Żurawska

Maja Żurawska jest uczennicą osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce- średnia 4,92.

Odnosi sukcesy w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych i tak:

2016/2017 Finalistka Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego

2015/2016 Finalistka Wojewódzkiego Konkursu z Plastyki

2014/2015 Finalistka Wojewódzkiego Konkursu z Plastyki

Maja angażuje się w życie szkoły i klasy. Aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim Publicznego Gimnazjum nr 1 w Grajewie. Odpowiada za akcje artystyczne. Zdolność artystyczną wykorzystuje, działając na rzecz klasy i szkoły między innymi: projektuje gazetki, dekoracje sali gimnastycznej na szkolne uroczystości. Jest członkiem Młodzieżowej Rady Miasta - aktywnie zaangażowana w działalność. Pasją Mai jest malowanie, jej prace były prezentowane na wystawienie zorganizowanej w Grajewskim Centrum Kultury. W 2017 roku praca uczennicy została wystawiona na licytację WOŚP. Od kilku lat jest również wolontariuszką WOŚP oraz Caritas. Rozwija talent literacki, pisząc wiersze, które zamieszcza na prowadzonym przez siebie blogu.

4) Kacper Kacprzak

Kacper jest uczniem klasy III gimnazjum, pełni funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Jest bardzo sumienny, pracowity i mocno zaangażowany w pracę SU. To organizator i koordynator wielu przedsięwzięć na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. Działacz grup teatralnych działających w Grajewskim Centrum Kultury (2016 r.) i w szkolnej grupie teatralnej „Maska”, uczeń odnoszący sukcesy w różnorodnych konkursach m.in. finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego (2016/2017), „Mistrz Ortografii” (2016 r.), dyplom uznania w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik” (2016 r.), wyróżnienie w wiedzowym konkursie „12 sezonów na talerzu”, III miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim, współorganizator z ramienia uczniów Szkolnych Igrzysk Olimpijskich w latach 2015/2016 i 2016/2017, organizator z rodzicami wyjazdów integracyjno klasowych z okazji dnia dziecka, aktywny uczestnik rywalizacji w ramach Międzyszkolnej Ligi Szachowej, zdobywca tytułu króla Balu Gimnazjalnego 2017 r. Kacper jest dobrym uczniem, aktywnie angażującym się w życie szkoły. Wielokrotnie swoją postawą dawał dobry przykład kolegom i koleżankom.

5) Zuzanna Muczyńska

Zuzia uczęszcza do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie do grupy 6-latków „ Stokrotki”. Jest dzieckiem wesołym, pogodnym, posiada niezwykłe uzdolnienie muzyczne i plastyczne jej osiągnięcia to: laureat XXIV i XXV Festiwalu Piosenki Przedszkolaków pt „Mama, tata i ja” organizowanym przez GCK- w Grajewie, wyróżnienie w konkursie plastycznym „Krecik”, wyróżnienie w konkursie recytatorskim „O złotą różdżkę dobrej wróżki”.

SPORT:

1) Dominik Szreder

Jest zawodnikiem sekcji zapaśniczej MOSiR Grajewo. Jest jednym z lepszych zawodników w swojej kategorii wiekowej i wagowej w Polsce. Należy do kadry narodowej juniorów młodszych w zapasach styl klasyczny. Osiąga znaczące sukcesy. Do największych osiągnięć należy zaliczyć medale w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.

W 2016 roku Dominik Szreder osiągnął między innymi następujące wyniki:

- III miejsce w Pucharze Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym odbywających się w Janowie Lubelskim w dniach 01-03.04.2016 roku,

- III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w zapasach w stylu klasycznym w odbywającej się w Lubawie w dniach 29.04 – 01.05.2016 roku.

Wyniki osiągane przez zawodnika oraz ogromne zaangażowanie świadczą o dużym potencjale i możliwościach na wspaniałe wyniki w przyszłych latach.

2) Dawid Klonowski

Jest zawodnikiem mieszanych sztuk walki (MMA). Na co dzień trenuje w klubie MMA TEAM Ełk. W 2016 roku osiągnął między innymi następujące wyniki:

- I miejsce w Podlaskiej Amatorskiej Lidze MMA w Białymstoku 28.11.2016 r.

- I miejsce w Mistrzostwach Polski MMA – Sochaczew 18.12.2016 r.

Dawid Klonowski jest zdolnym i dobrze zapowiadającym się młodym zawodnikiem MMA.

3) Dawid Nitupski

Jest zawodnikiem sekcji zapaśniczej MOSiR Grajewo. Należy do kadry narodowej juniorów młodszych w zapasach styl klasyczny. Treningi rozpoczął w wieku 10 lat. Na zajęcia uczęszcza systematycznie. Do wykonywania każdego zadania przystępuje z ogromnym zaangażowaniem.

W 2016 roku Dawid Nitupski osiągnął między innymi następujące wyniki:

- I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym w zapasach w stylu klasycznym odbywającym się w Stoczku Łukowskim w dniach 20 – 21.05.2016 roku

- I miejsce w Mistrzostwach Zrzeszenia LZS w zapasach w stylu klasycznym odbywających się w Bielawie w dniach 02 – 04.09.2016 roku

- I miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w zapasach w stylu klasycznym odbywającej się w Żukowie w dniach 11 – 13.11.2016 roku.

TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA:

1) Zespół Pieśni i Tańca „Grajewianie” 

Rozpoczął swoją działalność w styczniu 1989 roku. Jednak idea założenia w Grajewie zespołu folklorystycznego grającego i tańczącego utwory z naszego rejonu i ziem sąsiednich narodziła się już w 1988 roku. Wtedy to właśnie powstało Grajewskie Towarzystwo Muzyczne, którego jednym z celów było powołanie takiego właśnie zespołu. Duży wkład w utworzenie ZPiT „Grajewianie” wniósł muzyk i kompozytor Antoni Czajkowski. Kierownikiem zespołu i kierownikiem muzycznym został Edward Szabat, który wraz z żoną Joanną Kochańską- Szabat prowadzili zespół do 2012 roku, a Miejski Dom Kultury objął zespół swoją opieką. Od początku swego istnienia zespół czerpał z folkloru wschodniej Polski. Pierwszy program oparty był na tańcach kurpiowskich, warmińsko-mazurskich oraz podlaskich. Jako, że Grajewo leży na styku tych trzech kultur, do dziś te trzy regiony zajmują w ZPiT „Grajewianie” szczególne miejsce. Z biegiem lat repertuar powiększał się, przekraczając nawet granice Polski. Oprócz tańców warmińskich, kurpiowskich, podlaskich, lubelskich, rzeszowskich, przeworskich, czy krakowskich „Grajewianie” wprowadzili na scenę folklor z historycznych ziem polskich: Łatgalii (Łotwa), Podola (Ukraina), Lwowa czy też Łemkowszczyzny. Zespół koncertował w kraju i za granicą, wielokrotnie był nagradzamy na ogólnopolskich festiwalach i konkursach za pielęgnowanie folkloru oraz za wysoki poziom artystyczny. W 1998 roku „Grajewianie” zostali przyjęci do Polskiej Sekcji CIOFF.

Przez 25 lat ZPiT „Grajewianie” skupiał dzieci i młodzież ze wszystkich grajewskich szkół. To tu można było się nauczyć tańczyć, śpiewać, poznać przyjaciół, pojeździć po Polsce i nauczyć się kochać swoją rodzimą kulturę. „Grajewianie” są dziś zespołem pokoleniowym- obecnie tańczą tu już dzieci pierwszych tancerzy. Wielu z byłych członków zespołu nie rozstało się z folklorem i tańcem, wyjeżdżając z rodzimego miasta. Część z nich jako dorośli dalej rozwija swoją pasję, niektórzy zajmują się zawodowo tańcem, prowadzą swoje zespoły w całej Polsce i sławią dobre imię Grajewa. Jeden z nich-Mariusz Żwierko został w 2012 roku instruktorem i choreografem ZPiT „Grajewianie”. Od 2016 roku pełni on funkcję kierownika artystycznego zespołu. Muzykę dla zespołu piszą Bogdan E. Szczepański oraz Edward Szabat- założyciel zespołu. Nad kostiumami natomiast czuwa Zdzisława Gałecka. Aktualnie ZPiT „Grajewianie” liczy prawie 100 osób i ciągle rośnie!

2) Ewelina Chrzanowska

Pani Ewelina Chrzanowska jest nauczycielem muzyki i plastyki. Pracuje również jako dyrygent trzech grajewskich chórów: chóru miejskiego, chóru Zespołu Szkół Miejskich nr 1 oraz chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Wraz z chórem miejskim koncertowała w Białymstoku, Ełku, Puńsku, Zabłudowie, Kolnie, Supraślu. Jest organizatorem wielu koncertów na terenie naszego miasta. Z jej inicjatywy odbyło się „Patriotyczne śpiewanie”, w którym uczestniczyły trzy połączone chóry. Zasiada w jury konkursów lokalnych m.in.: Najmłodsi w kolędzie i pastorałce”. Z sukcesem przygotowuje dzieci i młodzież do konkursów wokalnych i plastycznych.

Ponadto pani Ewelina Chrzanowska przygotowuje oprawę muzyczną m.in. na Dzień Edukacji Narodowej, Jasełka, Dzień Papieski, Dzień Niepodległości. Pod kierunkiem pani Chrzanowskiej młodzież uczestniczy w Wojewódzkich Konkursach z Plastyki. Pomimo krótkiego stażu pracy Pani Chrzanowska w pracy dydaktycznej osiąga liczne sukcesy tj. 3-krotnie Laureat Wojewódzkiego Konkursu z Plastyki. Bierze również czynny udział w programach i projektach realizowanych w szkole m.in. Erasmus+, „Śpiewająca Polska”. Za podejmowanie inicjatyw służących dobru społeczności szkolnej czterokrotnie otrzymała Nagrodę Dyrektora Szkoły.

3) Katarzyna Perkowska

Wśród artystycznych zamiłowań nieoczekiwanie pojawiło się rysowanie na piasku. Kilka lat temu zobaczyła jak wiele może wyrazić dłońmi i światłem- razem z Piotrem Kurstakiem i Witkiem Wilkiem rozpoczął projekt „Dźwięki w Godzinie Ciszy”. Od tego czasu rozwija się w tym kierunku, poszerzając swoje możliwości i zdobywając nowe perspektywy. Jest artystką potrafiącą piaskiem narysować rysunki na każdą okazję. Aby osiągnąć ten cel łączy ze sobą takie dziedziny jak rysunek, muzyka, animacja oraz techniki komputerowe. Każdy pokaz jest wyjątkowy, ponieważ indywidualnie podchodzi do każdego występu. Wykonuje pokazy na żywo i piaskowe filmy animowane podczas gal, wesel i festiwali. Ręcznie animowane rysunki na piasku pozostają na długo w pamięci uczestników konferencji, gości wesela czy młodych ludzi przybyłych na festiwal.

Piasek. Przesypuje się w starych klepsydrach, wzmacnia zaprawę, rozstępuje się pod stopami na plaży, spełnia specjalistyczne wymagania konstrukcyjne małych architektów w piaskownicy. W swej prostocie okazuje się często niezastąpiony…

Gdzie znajduje się granica prostoty wyrazu? Jaka jest minimalna liczba kresek potrzebna do przedstawienia zwierzęcia, człowieka, rośliny? W którym momencie odbiorca nie będzie już zdolny odczytać co twórca miał na myśli? Wielu artystów, na czele z mistrzem Picasso zadawało sobie te pytanie. Realizując kolejne projekty odkrywa, jak wiele treści może pomieścić zwykły piasek. Teledyski, filmy reklamowe, obrazowa narracja, konferencji, koncertu- pojawiają się wciąż kolejne pomysły. I nie zanosi się, żeby szybko miało się skończyć- im prościej, tym więcej….

OSOBOWOŚĆ ROKU:

1) Wojciech Chylewski

Wojciech Chylewski od 2016 roku jest instruktorem Zespołu Pieśni i Tańca "Grajewianie". Wcześniej, gdy Mariusz Żwierko był instruktorem pomagał mu przy sprawach zespołu. Jest współtwórcą sukcesu Grajewian osiągniętych w roku ubiegłym. Między innymi była to nagroda główna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 39. Międzynarodowych Impresjach Muzycznych w Bydgoszczy oraz nagrody poszczególnych grup tanecznych na Miedzynarodowym Festiwalu "Polsza Privet" w Białymstoku/Supraślu. Oprócz tego Wojciech Chylewski przygotowuje zespół na lokalne przedsięwzięcia np. Bieg Wilka. Pan Wojtek jest bardzo dobrym instruktorem co świadczą o tym wyniki uczęszczania dzieci i młodzieży na zajęcia - jest ich ponad 100!

Pan Wojciech pochodzi z Chojnic i co tydzień dojeżdża samochodem lub pociągiem do Grajewa, aby prowadzić próby taneczne wszystkich grup Grajewian. Jest bardzo zaangażowany jak Pan Mariusz Żwierko - kierownik zespołu w sprawy zespołu i poświęca mu bardzo dużą uwagę. 

2) Karol Szymanowski

Karol Szymanowski to rodowity grajewianin. Obecnie jest pracownikiem Urzędu Gminy Grajewo. Skoczek spadochronowy, paralotniarz, z zamiłowania fotograf. Na swoich zdjęciach utrwala piękno krajobrazu Gminy Grajewo: uprawne pola, łąki, akweny wodne, architekturę naszego miasta oraz okolicznych miejscowości. Wystawa jego zdjęć "Gmina Grajewo z lotu ptaka" była eksponowana w Miejskim Domu Kultury. Jest Komendantem Straży Miejskiej.

3) Antoni Czajkowski

Kompozytor z Grajewa, pomimo zawodowego sukcesu nie porzucił swoich rodzinnych stron. Antoni Czajkowski muzyką rozrywkową interesował się od zawsze. Niewielu jest ludzi, którzy całe życie poświęcili swojej pasji, z której uczynili profesję. Tutaj w Grajewie ukończył szkołę podstawową, a w 1965 r. liceum. W 1967 r. rozpoczął pracę. Był nauczycielem wychowania muzycznego, później dyrektorem szkoły muzycznej.

W latach 90-tych Antoni Czajkowski był wizytatorem ministerialnym Ministerstwa Kultury i Sztuki. Nadzorował szkoły artystyczne w północno-wschodniej Polsce. Ukończył studia dyrygentury chóralnej dla czynnych nauczycieli w Akademii Muzycznej w Warszawie i Studium Doktoranckie na Wydziale Teorii i Kompozycji. Od wielu lat prowadzi Impresariat Artystyczny i organizuje koncerty w kraju. Czajkowski przyznaje, że gra muzykę, której na rynku jest mało. Uważa, że nie są nią zainteresowane media. Kompozytor specjalizuje się w muzyce jazzowej, muzyce nowojorskiego Broadwayu. Ponadto, grajewianin celuje w tradycyjnej muzyce tanecznej, jak np. tango, walc wiedeński, walc angielski, muzyka latynoamerykanska. Podczas kariery współpracował m.in z Bohdanem Łazuką, Wiktorem Zborowskim. Muzyki komercyjnej unika. Czajkowski często występuje przed młodzieżą szkolną.

Autor książek pt. „Wierszem…”, „Australijczyk” i „Myśli przy fortepianie” o spojrzeniu wstecz na muzyczną historię Grajewa i okolic, od lat 50-tych XX w. do czasów współczesnych, widzianą oczami człowieka, który ją współtworzył.

Jest również autorem felietonów publikowanych na jednym z grajewskich portali, w których opowiada o swoich podróżach, przyjaźniach i przede wszystkim Grajewie.

WYDARZENIE ROKU:

1) Mecz Polska-Białoruś U15

Rozegrany w dniu 26 maja 2016 roku mecz reprezentacji narodowych od lat 15 Polski i Białorusi był imprezą promującą Miasto Grajewo w regionie i cały kraju. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Grajewa. Relację video z meczu na YOUTUBE (Kanał „Łączy nas piłka” obejrzało do dziś ponad 25 tys. osób. Kibice, obserwatorzy meczu i zaproszeni goście z uznaniem ocenili organizację meczu jako wzorową.

2) Rekonstrukcja rozbicia PUBP w Grajewie

8 maja 1945 roku to dzień uznany za koniec II wojny światowej w Europie. Podczas gdy w Berlinie Niemcy podpisywały akt bezwarunkowej kapitulacji, a w powietrzu rozległy się strzały na wiwat, to w Grajewie rozległy się strzały, których efektem było krótkotrwałe wyzwolenie Grajewa spod władzy komunistów.

W ramach przypomnienia o tych wydarzeniach w dniu 8 v 2016 r. Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK wspólnie z Grajewskim Centrum Kultury przygotowało widowisko plenerowe akcji rozbicia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Grajewie, które miało miejsce nocą z 8/9 V 1945 r. Dzięki ponad 60 rekonstruktorom, którzy przedstawili rekonstrukcję wydarzeń sprzed 71 lat, przez kilkanaście minut fragment ulicy Traugutta przypominał jedną z grajewskich ulic z 1945 r.

Wśród licznie zebranej publiczności znaleźli się m.in. poseł na Sejm RP Adam Andruszkiewicz, zastępca burmistrza Grajewa Maciej Bednarko, radni miejscy i powiatowi oraz goście specjalni, którymi byli kombatanci powojennego podziemia komunistycznego: mjr Antoni Zienkiewicz i kpt. Franciszek Chrostowski.

W rekonstrukcji wzięli udział członkowie: GRH 9 PSK z Grajewa, GRH Garnizon Suwałki, Grupy Historycznej „Niepodległość” z Warszawy, GRH XVI Obwodu NZW „ Mazowsze- Orzeł- Tęcza” z Ostrołęki, Grupa Edukacyjno- Historycznej „ Reduta Kurpiowska” z Ostrołęki oraz grupa teatralna GCK w Grajewie „ Rebellion”, „Echo”, i „Cień”. Wszyscy oni wzięli również udział w oficjalnych uroczystościach zakończonych II wojny światowej w Europie, które odbyły się o godz. 13:00 pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie.

3) Grajewo Game Festival

To jedna z ciekawszych imprez w branży rozrywek komputerowych, którą Organizatorem jest Młodzieżowa Rada Miasta Grajewo. To jedno z niewielu tego typu wydarzeń w północno- wschodniej Polsce. Event odbywający się w Grajewie, kierowany jest do wszystkich, w jakikolwiek sposób zainteresowanych sportem elektronicznym. Na imprezę zjeżdżają się profesjonalni zawodnicy z całego kraju i ich oddani fani oraz typowi niedzielni gracze, czy to chcący zobaczyć po prostu bardziej wymagającą rozrywkę na żywo, czy też spróbować wygrać różnego rodzaju upominki w konkursach prowadzonych zazwyczaj przy turnieju głównym. Na imprezie nie braknie też osób zainteresowanych szeroko pojętą elektroniką Wstęp bezpłatny.

Wydarzenie odwiedziło ponad 100 osób, około 70 było w nią zaangażowanych, w Turnieju uczestniczyło 150 graczy, a 55 tysięcy widziało nasze wydarzenie na Facebook’u. Pula nagród pieniężnych przekroczyła 5000 złotych. Zwycięzcy otrzymali także bogate nagrody rzeczowe. Organizowana obecnie kolejna edycja Grajewo Game Festival również cieszy się ogromną popularnością wśród środowiska lokalnej młodzieży, ze dokładnie wpisuje się w jej potrzeby.

SŁUŻBA ZDROWIA:

1) Bożena Wojciechowska

Pani Bożena Wojciechowska pracuje w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, magister pielęgniarstwa, specjalizacja chirurgia, pielęgniarka endoskopowa, 32 lata pracy w zawodzie. Staż pracy: 10 lat pracowała na oddziale chirurgicznym oraz poradni chirurgicznej, od 22 lat prowadzi poradnię endoskopową, którą zorganizowała od podstaw. Przeszkoliła wiele pielęgniarek w tym kierunku. Współpracowała z kilkoma pokoleniami lekarzy endoskopistów. Cechuje się niespotykaną dbałością o sprzęt. Żywotność sprzętów endoskopowych pod opieką Pani Bożeny jest dwukrotnie dłuższa niż w innych Szpitalach Klinicznych.

Koordynuje pracę oddziałów i poradni w zakresie badań endoskopowych. Ma wyjątkowe podejście do pacjentów, niweluje lęk towarzyszący przy tego typu procedurze, to wpływa na obniżenie bólu, stresu podczas badania. Zawsze chętny do pomocy ludziom chorym nie tylko przebywającym w szpitalu, ale także w domach. W wakacje pracuje w Ośrodku Kolonijnym w Pogorzelicy jako pielęgniarka. W roku 1987 wygrała konkurs na najlepszą pielęgniarkę na oddziale. Jest wyjątkowo lubiana przez zespół szpitala- jest kompetentna, życzliwa i skuteczna w rozwiązywaniu problemów.

2) Krzysztof Piekarski

Pracuje w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, starszy technik fizjoterapii, 36 lat pracy w zawodzie. Zaangażowany w tworzeniu oddziału rehabilitacji. Współpracuje z poradnią medycyny sportowej. W szpitalu od wielu lat pełni funkcję Przewodniczącego Związku Zawodowego NSZZ Solidarność. Kilka lat pracował w fundacji CITON, która zajmowała się opieka nad chorymi na SM.

Przewodniczący TKKF Szpitala Ogólnego w Grajewie, prowadzący wszystkie imprezy sportowe, oraz zarządu TKKF miejskiego miasta, gdzie był reprezentantem na wszystkich wojewódzkich imprezach tej organizacji. Reprezentant szpitala w piłce nożnej i siatkowej.

Bardzo dobry pracownik, lubiany przez pacjentów. Pomaga im „stanąć na nogi” po wszelkiego rodzaju urazach, schorzeniach narządu ruchu oraz ośrodkowego układu nerwowego. Jest fizjoterapeutą wyjątkowo oddanym chorym. Jest lubiany przez zespół szpitala. To osoba kompetentna, cierpliwa i opanowana w stosunku do pacjentów oraz skuteczna w rozwiązywaniu ich problemów. Jest osobą, która w szczególny sposób potrafi budować solidarność z osobami cierpiącymi i ich rodzinami.

Jest od 30 lat kuratorem społecznym. Od 31 lat jest związany z Klubem Sportowym Warmia Grajewo, w którym obecnie pełni funkcje prezesa. Od wielu lat społecznie zabezpiecza opieką medyczną wielu imprez sportowo – rekreacyjno – kulturalnych na terenie miasta.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 51eafa0e6736f6802fd2905300309229
03-facebook.png 299efdabd5e06c91e8138088ae4d8438
04-sms.png 69df43b3321a6d32476949f6202422fb
portal wyborczy.png 8d14e44a4f3ef7d2b9b55bd691e6bcb3