Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 4d1e085a0818d3d6781ee210c8b8433b
Zapraszamy organizacje pozarządowe
03-10-2017, Mirosława Modzelewska, 47

W związku z przygotowywaniem projektu Rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Burmistrz Miasta Grajewo zaprasza na spotkanie robocze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przedstawicielami Urzędu Miasta Grajewo.

Spotkanie odbędzie się 4 października 2017 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo o godz. 15.30.

Celem spotkania będzie omówienie projektu Programu współpracy na 2018 rok.

Wyślij link mailem
02-INWESTYCJE.png 7b6c5d4422c26bf1efb8527692d74756
01-youtube.png 3429de8a3949627cfa953aab0dfff8fd
03-facebook.png fdadae543b0630f6ea35c12778e34284
04-sms.png fbfc2782521cfe816f95c72557fd97d2