Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 60e917f4d4c096676c2e1d0d49ff4849
Zapraszamy organizacje pozarządowe
03-10-2017, Mirosława Modzelewska, 196

W związku z przygotowywaniem projektu Rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Burmistrz Miasta Grajewo zaprasza na spotkanie robocze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przedstawicielami Urzędu Miasta Grajewo.

Spotkanie odbędzie się 4 października 2017 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo o godz. 15.30.

Celem spotkania będzie omówienie projektu Programu współpracy na 2018 rok.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 6f94022f0671aa3985e33c11f70185e2
03-facebook.png ff802869ab8233af737c844b63a577f5
04-sms.png 6a987ea7f73da43da8fb441024c05d38