Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png ab5ee830dccc44fcbb682c58c782e9a8
Zapraszamy organizacje pozarządowe
03-10-2017, Mirosława Modzelewska, 118

W związku z przygotowywaniem projektu Rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Burmistrz Miasta Grajewo zaprasza na spotkanie robocze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przedstawicielami Urzędu Miasta Grajewo.

Spotkanie odbędzie się 4 października 2017 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo o godz. 15.30.

Celem spotkania będzie omówienie projektu Programu współpracy na 2018 rok.

Wyślij link mailem
02-INWESTYCJE.png ca8bd3e074b3a53fef9a894c612936be
01-youtube.png 6ee2ca9e4fc6d78e3377c438d0b5c6da
03-facebook.png ee860263a12f4f95f6aa4af45607c17d
04-sms.png 33d906b907513b329223039d3b8de406