Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 215605deb279b80da7a6a734f382580c
SP Nr 1 - zajęcia pozalekcyjne
12-10-2017, Mirosława Modzelewska, 106

Szkoła Podstawowa nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Grajewie kontynuuje realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Oferta obejmuje zajęcia z języka angielskiego, matematyki, geografii, biologii, fizyki, zajęcia informatyczne, przyrodnicze, doradztwo zawodowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne o charakterze terapeutycznym, warsztaty z przedsiębiorczości. W bezpłatnych dodatkowych zajęciach uczestniczy 103 uczniów .Udział w projekcie to niepowtarzalna szansa dla uczniów. Dodatkowe zajęcia rozwiną ich zainteresowania, wyrównają braki edukacyjne, uczniowie będą sprawniej posługiwać się językami obcymi oraz lepiej funkcjonować w środowisku, udział w projekcie pomoże im w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie

Wyślij link mailem
02-INWESTYCJE.png 2030cd30c9825ac619195992df8c0d1b
01-youtube.png 25e1a10a239f513d6e87017b7c4e6c92
03-facebook.png b51f3fe47b4bcd2a4165f4de8c9d7cd1
04-sms.png d967f43ae3bdc5897fa7bcffe4cbf191