Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 356a8088609f4ca530e5930440fffe74
SP Nr 1 - zajęcia pozalekcyjne
12-10-2017, Mirosława Modzelewska, 45

Szkoła Podstawowa nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Grajewie kontynuuje realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Oferta obejmuje zajęcia z języka angielskiego, matematyki, geografii, biologii, fizyki, zajęcia informatyczne, przyrodnicze, doradztwo zawodowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne o charakterze terapeutycznym, warsztaty z przedsiębiorczości. W bezpłatnych dodatkowych zajęciach uczestniczy 103 uczniów .Udział w projekcie to niepowtarzalna szansa dla uczniów. Dodatkowe zajęcia rozwiną ich zainteresowania, wyrównają braki edukacyjne, uczniowie będą sprawniej posługiwać się językami obcymi oraz lepiej funkcjonować w środowisku, udział w projekcie pomoże im w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie

Wyślij link mailem
02-INWESTYCJE.png be680417cb06c973fcd825f9a50ff002
01-youtube.png 42d762567dec2ce4886eee7fe09b9bf7
03-facebook.png 6c33c3b0b8808d3c8c9fdcdf1341c944
04-sms.png 543014401a169888cffa6ec36cddaa69