Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png d20b8958d1250072974b1e44fe4b5c8e
Mieszkańcy zainteresowani montażem zestawu solarnego
08-01-2018, Mirosława Modzelewska, 365

Burmistrz Miasta Grajewo informuje, że mieszkańcy miasta zainteresowani montażem zestawu solarnego na swoim budynku mieszkalnym nadal mają możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W 2018 roku Miasto Grajewo będzie realizowało projekt pn.: „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Działania 5.1., który obejmuje zakup i instalację zestawów kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych mieszkańców miasta.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Grajewo zaprasza wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do złożenia wypełnionych deklaracji udziału w projekcie w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo (pokój nr 21) przy ul. Strażackiej 6A. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Druk deklaracji można pobrać w Referacie Pozyskiwania Środków (pokój nr 10) lub ze strony internetowej www.grajewo.pl.

Deklaracja musi być podpisana przez właściciela nieruchomości. W przypadku, gdy właścicieli jednej nieruchomości jest kilku, wówczas deklarację muszą podpisać wszyscy współwłaściciele.

W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo.

Mieszkaniec będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego do projektu w wysokości 35% całkowitej wartości netto oraz 8% stawkę podatku VAT od wartości indywidualnego zestawu solarnego.

Planowane jest zakup i montaż zestawów solarnych przeznaczonych:

a) od 1 do 4 użytkowników (2 panele, zbiornik biwalentny 200 l) – szacowany koszt wyniesie

do 10 000,00 zł,

b) powyżej 4 użytkowników (3 panele, zbiornik biwalentny 300 l) – szacowany koszt wyniesie

do 12 000,00 zł.

Ostateczna wartość zestawu solarnego zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

WAŻNE! W budynku mieszkalnym, w którym jest planowany montaż zestawu solarnego nie może być prowadzona działalność gospodarcza. Instalacje solarne nie mogą być wykorzystywane

do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej - przeznaczone mogą być wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków Urzędu Miasta Grajewo, tel. (86) 273 0 827, (86) 273 0 828.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 3193eb03740936a5eb7e86b06f5bd222
03-facebook.png 9d32d73797808e52d258a49ca2acfb00
04-sms.png 174430d190923160aeb1bb5f6bef473b