Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 4a20ce3312c7387cf17da239f14df294
Spotkanie Honorowego Komitetu
07-02-2018, Emilia Piwko, 715

W dniu 24 stycznia 2018 roku w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie dotyczące obchodów z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i powołania Honorowego Komitetu do spraw organizacji tych obchodów w Grajewie. Podczas spotkania przedstawiciele jednostek, instytucji i spółek, a także mieszkańcy miasta zgłosili chęć udziału w Honorowym Komitecie.

W skład Honorowego Komitetu ds. organizacji w Grajewie obchodów z okazji 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę weszli:

 1. Dariusz Latarowski - Burmistrz Miasta Grajewo - przewodniczący Komitetu
 2. Adam Andruszkiewicz - Poseł na Sejm RP
 3. Daniel Purwin - radny Miasta Grajewo, asystent Posła na Sejm RP Adama Andruszkiewicza
 4. Kaziemirz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP
 5. Monika Stefańska - przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny radna Miasta Grajewo, dyrektor biura Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego
 6. Halina Muryjas-Rząsa - przewodnicząca Rady Miasta Grajewo
 7. Tomasz Dudziński - dyrektor Grajewskiego Centrum Kultury
 8. Ryszard Chiliński - radny Miasta Grajewo, Prezes Stowarzyszenia „Lepsze Grajewo”
 9. Andrzej Mścichowski - radny Miasta Grajewo
 10. Wiesław Dembiński - wiceprzewodniczący Rady Miasta Grajewo
 11. Andrzej Jabłoński - komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
 12. Marek Palecki - komendant Komendy Powiatowej Policji w Grajewie
 13. Edward Boć - zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo
 14. Wojciech Szczepan Formejster - zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny
 15.  Anna Opara -  radna Miasta Grajewo
 16.  Izabela Randzio - kierownik Centrum Integracji Społecznej
 17.  Wiesław Ruszczyk - prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie
 18.  Julita Wiluk - główny specjalista ds. oświaty w Urzędzie Miasta
 19.  Barbara Cybula - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2
 20.  Ryszard Wolwark - sekretarz Urzędu Miasta
 21.  Grzegorz Curyło - dyrektor Zespołu Szkół nr 1w Grajewie
 22.  Eugeniusz Formejster - wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
 23.  Elżbieta Maria Wąsik - zastępca Dyrektora w Szkole Podstawowej nr 1
 24.  Bogdan Chorosz - dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie
 25.  Szymon Remfeld - przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta
 26.  Halina Frączkowska - prezes Związku Inwalidów Wojennych Oddz. Grajewo
 27.  Antoni Milewski - prezes OSP Grajewo
 28.  Karol Choynowski - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
 29.  Maria Mazurek mieszkanka miasta Grajewo
 30.  Sławomir Ginel - radny Powiatu Grajewskiego
 31.  Bogdan Kosielski - właściciel portalu: www.e-grajewo.pl, Stowarzyszenie „Motowilki” Grajewo,
 32.  Zbigniew Sulima – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 2
 33.  Tomasz Cebeliński - wiceprezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 34.  Mirosław Mielczarek - prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 35.  Andrzej Niewiarowski - przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo
 36.  Zbigniew Fadrowski - radny Miasta Grajewo
 37.  Elżbieta Ostalska- Konopka - prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 38.  Bogdan Wojsławowicz - naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta
 39.  Tomasz Strózik – prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
 40.  Waldemar Wieczorek - kierownik Klubu Zdrowie i Trzeźwość, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego
 41.  Grażyna Resztak - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1
 42.  Regina Grabowska - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4
 43.  Barbara Wykrętowicz - przewodnicząca Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Grajewie oraz Prezes Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników Grajewo
 44.  Joanna Fabiszewska - miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie
 45.  Agata Rozwadowska - miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie
 46.  Bogumiła Kierznowska - prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział Grajewo
 47.  Jerzy Skowroński - prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Grajewie
 48.  Tadeusz Bilski - prezes Światowego Związku Żołnierzy AK w Grajewie
 49.  Zygmunt Poniatowski - członek Stowarzyszenia „Współpraca dla Grajewa”
 50.  Wojciech Nietupski Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp z o.o. w Grajewie
 51.  Piotr Komor – członek Stowarzyszenia "Współpraca dla Grajewa"
 52.  Maciej Paweł Bednarko - zastępca Burmistrza Miasta Grajewo
 53.  Waldemar Remfeld - radny Powiatu Grajewskiego, kierownik biura powiatowego ARiMR w Grajewie
 54.  Krzysztof Waszkiewicz - radny Powiatu Grajewskiego
 55. Regina Niedziołko - dyrektor Żłobka Miejskiego
 56. Antoni Dudziński - prezes Towarzystwa Przyjaciół 9PSK
 57. Mateusz Sarnacki – opiekun Młodzieżowej Rady Miasta
 58. Barbara Pieńkowska -  dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie

Kolejność wymienionych osób jest zgodna ze złożoną deklaracją wyrażającą zgodę na uczestnictwo w Honorowym Komitecie ds. organizacji w mieście Grajewo obchodów Święta z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zapraszamy do włączania się w organizację obchodów i zapisanie się do Komitetu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Miasta załączonej deklaracji. Lista ma charakter otwarty. Członkiem Honorowego Komitetu może zostać każdy, kto chce aktywnie uczestniczyć w działaniach.

Wszystkie pomysły i inicjatywy mieszkańców są cenne. Podczas spotkania zostały przedstawione m.in. następujące propozycje:

1)      bieg niepodległości;

2)      tradycyjne uroczystości odbywające się w dniu Święta Niepodległości: pochód, msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów;

3)      uzyskanie Honorowego Patronatu Prezydenta RP nad jedną najważniejszą uroczystością;

4)      100 km dla Niepodległości – bieg na stadionie przy PS nr 4;

5)      Organizacja pikniku średniowiecznego przez Stowarzyszenie „Jazda Historyczna”;

6)      konferencja naukowa – historyczna;

7)      wydawnictwo okolicznościowe;

8)      mobilna wystawa okolicznościowa na parkingu przy ul. 11 – listopada;

9)      konkurs plastyczny o tematyce „100-lecie niepodległości Polski. Grajewo zawsze pamięta!”  z nagrodami;

10)    zlot motocyklowy pod hasłem „100-lecie niepodległości Polski”;

11)   włączenie w organizacje uroczystości pokazów sprzętu: policji i straży pożarnej;

12)   zorganizowanie Powiatowego Dnia Strażaka z akcentem obchodów uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę;

13)   umieszczenie logo wydarzenia na każdym z portali oraz w jednostkach miejskich;

14)   światełka dla Polski – lampiony, happening;

15)   koncert pieśni patriotycznych łączący pokolenia;

16)   cykl spotkań historycznych z ludźmi posiadającymi szeroki zasób wiedzy w ramach historii ziemi grajewskiej;

17)   konkurs recytatorski;

18)   konkurs pieśni patriotycznej;

Wyślij link mailem
01-youtube.png 46a61a63157f56a4bf4b42560cc048f0
03-facebook.png f502a01ca44aacf43a2d0997c122bf03
04-sms.png 1e9d64a16e53a0341a8a7826b8ad0992
05-wybory.png 0f899b057d043abc0fe348f516b9cc6a