Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png dbbfa968d22a9503c0c8e5f8086ef7f9
Przekazanie samochodów dla OSP i KP PSP
28-01-2018, Emilia Piwko, 354

W dniu 28.01.2018 roku po uroczystej mszy świętej celebrowanej przez księdza Prałata Czesława Oleksego i księdza Andrzeja Traczyka Kapelana Powiatowego Strażaków nastąpiło poświęcenie i oficjalne przekazanie samochodów:

 • średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie, który został zakupiony zgodnie z zamówieniem publicznym pn.: Dostawa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie;
 • Ford Transit Custom, który Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie otrzymała z Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku;

Po przekazaniu samochodów goście udali się do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha, w której mieli przyjemność obejrzenia i wysłuchania krótkiego programu artystycznego. W którym wystąpili:

 • Maya Zyskowska – wykonała piosenki: ,,Autostop" i ,,Płacze moje serce”;
 • Nikola Kotowska – trąbka, w utworze Vandera Cook pod tytułem: ,,Arcturus” przy akompaniamencie – Piotra Wilka;
 • Mateusz Żebrowski – klarnet, w utworze Dariusa Milchaud pod tytułem: ,,Petit Concert” cz. II – Romanca przy akompaniamencie – P. Wilka;
 • Damian Bagiński  - akordeon w utworze Wiaczesława Siemionowa pod tytułem: ,,Bułgarskie koło” ;
 • Wiktoria Górska – saksofon, w utworach: Pedro Iturralde pod tytułem: ,,Pequena Czarda” i  ,,The Funky” z Suity Hellenistycznej przy akompaniamencie – P. Wilka;

Podczas uroczystości zostały wręczone podziękowania dla przedstawicieli instytucji, które wsparły i dofinansowały zakup samochodu dla OSP Grajewo:

 • Jarosława Zielińskiego Posła na Sejm RP Sekretarza Stanu w MSWiA;
 • gen. brygadiera Leszka  Suskiego Komendanta Głównego PSP;
 • st. bryg. Jarosława Wendta Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku;
 • Kazimierza Kujdy Prezesa Zarządu NFOŚiGW;
 • Dariusza Latarowskiego Burmistrza Miasta Grajewo;
 • Zygmunta Kruszyńskiego Starosty Powiatu Grajewskiego;
 • mł. bryg. Daniela Lewczuka Kwatermistrza z KP PSP Grajewo;

Przypomnijmy miasto Grajewo od wielu lat zabiegało o zakup nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie, który zastąpiłby wysłużonego Jelcza GCBARt 6/32 z 1984 roku. Dopiero w 2017 roku dzięki staraniom Dariusza Latarowskiego Burmistrza Miasta Grajewo i Antoniego Milewskiego Prezesa Zarządu OSP w Grajewie przy wsparciu Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji udało się pozyskać dofinansowanie umożliwiające zakup nowego samochodu pożarniczego - niezbędnego w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Całkowita wartość zakupionego przez OSP samochodu to: 932 955,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 399 150, 00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 30.10.2015 r., w kwocie 300 000, 00 zł otrzymano dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w ramach zadania publicznego pn: ”Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu ratowniczo-Gaśniczego”, dotację celową w kwocie 50 000,00 zł przekazał Powiat Grajewski, natomiast dotację celową w kwocie 183 805,00 zł przekazało Miasto Grajewo.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 24ac1e80c4be4339766d784cbacf93e7
03-facebook.png daf69cad2dcf2644ae209845a8ace615
04-sms.png 8c8124cd398493521af96588390ec0c1
05-wybory.png 0066f3466631b5b0c2634ca9c6c4932e