Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 3fbb9a5df0d0cbcc5e5352576bd47f88
Zostań Policjantem!
21-02-2018, Mirosława Modzelewska, 298

Jeśli chcesz wykonywać ciekawy, wyjątkowy zawód, robić coś pożytecznego, mieć stabilną pracę – wstąp w nasze szeregi!

Policjant to trudny zawód, ale także wyjątkowe powołanie i szlachetna przygoda naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Jeśli chcesz w życiu robić coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stabilną pracę - ZOSTAŃ POLICJANTEM w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie!

Zastanawiasz się…

Tymczasem.....

Nabór trwa!

Uprzejmie informujemy, iż Komendant Główny Policji określił łączne limity przyjęć do służby w Policji na 2018 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów w ramach procedury otwartej konkursowej:

• 20 marca 2018 r. – 60 osób

• 2 lipca 2018 r. - 60 osób

• 24 września 2018 r. – 75 osób

• 27 grudnia 2018 r. – 63 - osoby

• łącznie: 258 osób

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

• obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

• korzystający z pełni praw publicznych,

• posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

• ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

Podjąłeś/jęłaś już decyzję…

Zadzwoń lub odwiedź nas osobiście i dowiedz się więcej. Informacji na temat zasad prowadzonego naboru do służby w Policji udzielają specjaliści Zespołu Prezydialnego Wydziału Kadr i Szkolenia w Grajewie w dniach:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00– 14:00

tel: 86 474 18 18

Zachęcamy także do odwiedzenia zakładki http://podlaska.policja.gov.pl/pod/rekrutacja/informator-dla-kandydat/29250,Informator-dla-kandydatow-do-sluzby-w-Policji.html w celu zapoznania się z wymogami naboru do służby.

KPP Grajewo

Wyślij link mailem
01-youtube.png febf2b89e0672adeaef992c98dd913a9
03-facebook.png bdeedc54ae60803dc8d759e5ba0735cd
04-sms.png b7b33aa8028c654cb66f3a8b6dc01cfa
05-wybory.png f1e2abe8b12fb13d2c7a992b7d04c1c9