Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png b43a5eda8ca206f20e561f4071d38413
Burmistrz z absolutorium
28-06-2018, Mirosława Modzelewska, 140

W czasie LII Sesji Rady Miasta Grajewo, która odbyła się 27 czerwca 2018 r., Rada Miasta Grajewo udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo Dariuszowi Latarowskiemu za 2017 r.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący (Radę Miasta Grajewo) prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego (Burmistrza Miasta Grajewo) w danym roku budżetowym. Absolutorium służy radzie do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez burmistrza.

Oznacza to, że radni stwierdzili prawidłowość działania finansowego Burmistrza Miasta Grajewo w 2017 roku. W imieniu radnych gratulacje Burmistrzowi złożyła Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo Halina Muryjas-Rząsa. Burmistrz natomiast podziękował Skarbnik Miasta Edwardzie Wiśniewskiej.

Szczegóły dotyczące wykonania budżetu miasta za 2017 r. znajdą Państwo w Zarządzeniu Nr 581/18 z dnia 2018-03-23 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2017 rok.

Wyślij link mailem
01-youtube.png c4be9d8f89d480a6e1113a581284febe
03-facebook.png 6cc9316910899ec2d64af04f7b33fa53
04-sms.png d3f4e2ebdcdd5d82aad36fb54397d337
05-wybory.png 2a1ab832ef574a3afa73dbcf5d0928a9