Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 87a3561e0d1ef5ecb511012d59b1a71c
Ogłoszenie o konkursie - pomysł na biznes na obszarze rewitalizacji miasta Grajewo kierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
14-06-2019, Patryk Pogorzelski, 291

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych realizuje na zlecenie Urzędu Miasta Grajewo Akademię Młodego Przedsiębiorcy – warsztaty i konkurs kierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu miasta Grajewo.
Celem Konkursu jest:
•    kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród młodzieży,
•   przedstawienie zalet prowadzenia własnego biznesu jako sposobu osiągnięcia sukcesu zawodowego,
•  ukazanie korzyści płynących z wprowadzenia innowacji do planowanych własnych przedsięwzięć.

Biznesplan należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu szkoły właściwej dla uczniów w terminie do 28 czerwca 2019 roku do godz. 12.00. Na kopercie należy zamieścić imię i nazwisko uczniów oraz klauzulę „Biznesplan na konkurs Akademia Młodego Przedsiębiorcy".

Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu. Wzór biznesplanu jest załącznikiem do regulaminu konkursu.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 9db81ab4bb622f37b189f583ac4a880f
03-facebook.png 3e6da581c0a9a5e5ac26cce629acfd2f
04-sms.png 0f1f3f24a59702a703c9fe07340e196b
portal wyborczy.png 47c6f9f7fd405ba4fd4334a261316fe0