Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 71ca9dd1e58e0094029a8e342bbd7579
Ogłoszenie o konkursie - pomysł na biznes na obszarze rewitalizacji miasta Grajewo kierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
14-06-2019, Patryk Pogorzelski, 89

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych realizuje na zlecenie Urzędu Miasta Grajewo Akademię Młodego Przedsiębiorcy – warsztaty i konkurs kierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu miasta Grajewo.
Celem Konkursu jest:
•    kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród młodzieży,
•   przedstawienie zalet prowadzenia własnego biznesu jako sposobu osiągnięcia sukcesu zawodowego,
•  ukazanie korzyści płynących z wprowadzenia innowacji do planowanych własnych przedsięwzięć.

Biznesplan należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu szkoły właściwej dla uczniów w terminie do 28 czerwca 2019 roku do godz. 12.00. Na kopercie należy zamieścić imię i nazwisko uczniów oraz klauzulę „Biznesplan na konkurs Akademia Młodego Przedsiębiorcy".

Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu. Wzór biznesplanu jest załącznikiem do regulaminu konkursu.

Wyślij link mailem
01-youtube.png f73ee4c68b1e925976fcd1ab910b9c17
03-facebook.png c413be5469472448a5679b6ba67e4482
04-sms.png 58c2510175762ac1dd442f17b6a0ca9a