Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 75b6cda10234b125dddbf9ed95a170c2
Sesja i Komisje Rady Miasta Grajewo
19-09-2019, Patryk Pogorzelski, 145

OGŁOSZENIE Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych w dniu 24 września2019 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo,

przy ul. Strażackiej 6A.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.

 3. Rozpatrzenie wniosku PUK Sp. z o. o. w Grajewie o udzielenie wsparcia finansowego.

 4. Informacja na temat funkcjonowania spółek miejskich: PUK, PEC, TBS w 2018 r. oraz I półroczu 2019 r.

 5. Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2019 r.

 6. Informacja na temat stanu oświetlenia ulicznego w mieście w aspekcie podjętych prac modernizacyjnych.

 7. Informacja na temat termomodernizacji miejskich budynków oświatowych i komunalnych zasobów mieszkaniowych.

 8. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie w I półroczu 2019 r.

 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Grajewo za I półrocze 2019 r.

 10. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

   1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

   2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych miasta Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;

   3. zasad używania herbu miasta Grajewo;

   4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029;

   5. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.

 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta.

 12. Sprawy różne.

 13. Zamknięcie posiedzenia.


Uprzejmie informuję, że dnia 25 września 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XI Sesja Rady Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad XI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

  4. Informacja na temat funkcjonowania spółek miejskich: PUK, PEC, TBS w 2018 r. oraz I półroczu 2019 r.

  5. Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2019 r.

  6. Informacja na temat stanu oświetlenia ulicznego w mieście w aspekcie podjętych prac modernizacyjnych.

  7. Informacja na temat termomodernizacji miejskich budynków oświatowych
   i komunalnych zasobów mieszkaniowych.

  8. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie w I półroczu 2019 r.

  9. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Grajewo za I półrocze 2019 r.

  10. Podjęcie uchwał w sprawach:

   1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

   2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
    w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych miasta Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;

   3. zasad używania herbu miasta Grajewo;

   4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029;

   5. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.

  11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

  12. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

  13. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miasta Grajewo.

  14. Sprawy różne.

  15. Zamknięcie XI Sesji Rady Miasta.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Wyślij link mailem
01-youtube.png 0a497027dc7282415b0e10080e98f4b4
03-facebook.png 683f714b8164c1b2e9da58d391b0b418
04-sms.png e982ccf533e5935259f5bac80923ea8c
portal wyborczy.png 46f131a00fbe866a9168c5c38f95ebe4