Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png bd580af14bb34f5a1f4087358bda89ed
Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku
14-02-2020, Patryk Pogorzelski, 79

Nowe 24 miejsca opieki żłobkowej w Żłobku Miejskim są już gotowe . Dziś Dariusz Latarowski - Burmistrz Miasta Grajewo oficjalnie odebrał zakończenie prac remontowo-adaptacyjnych w placówce . Dofinansowanie w kwocie 763 874,00 zł zostało pozyskane w ramach „Działania na rzecz równowagi praca - życie” RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Łączna kwota wartości projektu - 898 700,00 zł z wkładem własnym miasta, pozwoliła na wykonanie remontu, zakup pomocy dydaktycznych oraz zapewnienie wyżywienia dzieciom i wynagrodzenia opiekunkom. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 24 rodziców (22 kobiet i 2 mężczyzn) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Grajewo w okresie od 01.12.2019 r. do 30.11.2021 r. poprzez dostęp do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej .

Wyślij link mailem
01-youtube.png 128aed9727d64ecb06040373f60fb948
03-facebook.png 2e33108077c7969deee97ebef6511aef
04-sms.png 7ed2650238123e2c33eade71e498664a
portal wyborczy.png f11767de08e29cf0da19083640f9281e