Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 45479425c9d2214de9ae9ae890c18cc3
Grajewo na liście projektów programu Polska-Białoruś-Ukraina
16-03-2017, Tomasz Strózik, 1906

14 marca br. w Warszawie obradowała Komisja Wyboru Projektów Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, która dokonała oceny 352 koncepcji projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków dot. Celu Tematycznego Dziedzictwo. Przedstawiciele władz centralnych i regionalnych ze wszystkich trzech państw wchodzących w skład Komisji rekomendowali do drugiego etapu konkursu wszystkie koncepcje ocenione pozytywnie – w sumie 162 projekty.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach projektów zaproszonych do kolejnego etapu naboru wynosi ponad 247 milionów euro. Termin składania wniosków to koniec czerwca. Decyzje o wyborze projektów zapadną na jesieni 2017 r.

Jednocześnie, ze względu na ogromne zainteresowanie wnioskodawców tematyką promocji i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionów pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego oraz wysoką jakość złożonych projektów, Wspólny Komitet Monitorujący programu zadecydował o maksymalnym zwiększeniu puli dostępnych środków w naborze – z ok. 13,5 mln euro do ok. 27 mln euro.

List of projects invited for submission of Full Application Form (lista projektów zaproszonych do złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie).

List of rejected projects (lista projektów odrzuconych).

Za: http://www.pbu2020.eu/pl/news/89

Wyślij link mailem
01-youtube.png 4201daafae604327992039fb0188baff
03-facebook.png faacec41877235b1d0418b189e3ac514
04-sms.png 52ca5393e070d0ff1c0cde61a1eb36ee
05-wybory.png 22a5e9f099103d62bbbe978ac90eccf1