Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png d67af7cdea4426e466696314a4c218c9
Pomoc finansowa przy opłatach za gospodarowanie odpadami
14-11-2013, Mirosława Modzelewska

W związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwietniu Rada Miasta Grajewo przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 - 2014. Dzięki temu pomoc finansową otrzymają rodziny wielodzietne - zamieszkujące z trojgiem i większą liczbą dzieci (własnych, małżonka, przysposobionych, a także w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia jeśli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej).

 

Zgodnie ze wspomnianą uchwałą wysokość kwoty pomocy finansowej przy wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi odpowiednio: 5 zł miesięcznie od trzeciego i każdego kolejnego dziecka zamieszkującego z rodziną na danej nieruchomości, 3 zł miesięcznie od trzeciego i każdego kolejnego dziecka zamieszkującego z rodziną na danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Pomoc przysługuje jeżeli na bieżąco są regulowane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a przyznanie wsparcia następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego.

 

Pomocy finansowej udziela się za okres nie dłuższy niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku - zgodnie - z załączonym do uchwały zmieniającej - wzorem wniosku (publikujemy go w załączonych plikach). Przyznanie pomocy rodzinie wielodzietnej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt

z pracownikami socjalnymi działalności środowiskowej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie

w pokojach nr 10-13

przy ul. Strażackiej 6 (w budynku po banku)

w godzinach od 7:30 do 10:00 oraz od 14:00 do 15:30.

Numery telefonów do kontaktu z pracownikami socjalnymi:

tel. 86 273 08 69

tel. 86 273 08 70

tel. 86 273 08 71

tel. 86 273 08 72

 

na podstawie:

 

- UCHWAŁA NR XXXV/252/13 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 - 2014 w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

- Uchwała Rady Nr XL/290/13 z dnia 2013-09-27 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata2013 - 2014 w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 71c3d014efc8f550338ae07132ca256b
03-facebook.png 73c1ccc6f955322d975e672004c98909
04-sms.png ee81af2a8b44ef235508b966c6b5e9e3
portal wyborczy.png db923d76e921b8149235c38950415e0b