Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 55a335f825d9da4b9b4026ee00bc3840
Komisje Rady Miasta Grajewo
15-12-2014, Mirosława Modzelewska

Komisja Rewizyjna - 7 osób

- Przewodnicząca Komisji - Wioleta Grabowska
- Zastępca Przewodniczącego - Ryszard Chiliński
- Członek Komisji - Daniel Purwin
- Członek Komisji - Jerzy Fidura
- Członek Komisji - Wojciech Szczepan Formejster
- Członek Komisji - Kazimierz Podlaski
- Członek Komisji - Andrzej Niewiarowski
 
Przedmiot działania określa art. 18a ustawy o samorządzie gminnym

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 10 osób

- Przewodniczący Komisji - Kazimierz Podlaski
- Zastępca Przewodniczącego - Edward Boć
- Członek Komisji - Scholastyka Chełmińska
- Członek Komisji - Ryszard Chiliński
- Członek Komisji - Henryka Jagielska
- Członek Komisji - Aneta Ewa Chrzanowska-Karwowska
- Członek Komisji - Zbigniew Fadrowski
- Członek Komisji - Wojciech Dariusz Maleszewski
- Członek Komisji - Andrzej Mścichowski
- Członek Komisji - Monika Stefańska

 Przedmiotem działania są następujące sprawy:

 • Rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał, a zwłaszcza dotyczących:
  • budżetu miasta i sprawozdań z działalności finansowej miasta,
  • podatków i opłat lokalnych,
  • spraw majątkowych miasta przekraczających zakres zwykłego zarządu (m.in. określania zasad nabywania, zbywania oraz obciążania nieruchomości, a także ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony),
 • opiniowanie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji oraz remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miasta,
 • analiza potrzeb i możliwości w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji służących rozwojowi gospodarczemu miasta. 

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego - 11 osób

- Przewodniczący Komisji - Andrzej Niewiarowski
- Zastępca Przewodniczącego - Scholastyka Chełmińska
- Członek Komisji - Tomasz Babul
- Członek Komisji - Edward Boć
- Członek Komisji - Henryka Jagielska
- Członek Komisji - Wiesław Janusz Dembiński
- Członek Komisji - Jerzy Fidura
- Członek Komisji - Andrzej Mścichowski
- Członek Komisji - Anna Opara
- Członek Komisji - Tomasz Paszkowski
- Członek Komisji - Marcin Stuchła

 Przedmiotem działania są następujące sprawy:

 • Rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał oraz spraw w zakresie
  • ładu przestrzennego, w tym planów zagospodarowania przestrzennego,
  • zaopatrzenia w wodę, funkcjonowania wodociągów, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
  • utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i zagospodarowania odpadów komunalnych,
  • zaopatrzenia w energię elektryczną i energię cieplną,
  • komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
  • funkcjonowania targowisk i hal targowych,
  • utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień,
  • cmentarza komunalnego,
  • porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
  • funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta działających w przestrzeni wyżej opisanych spraw. 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny - 10 osób

- Przewodnicząca Komisji - Monika Stefańska
- Zastępca Przewodniczącego - Wojciech Szczepan Formejster
- Członek Komisji - Tomasz Babul
- Członek Komisji - Zbigniew Fadrowski
- Członek Komisji - Wioleta Grabowska
- Członek Komisji - Anna Opara
- Członek Komisji - Tomasz Paszkowski
- Członek Komisji - Daniel Purwin
- Członek Komisji - Marcin Stuchła
- Członek Komisji - Aneta Ewa Karwowska-Chrzanowska

Przedmiotem działania są następujące sprawy:

 • opiniowanie projektów uchwał, a zwłaszcza dotyczących oświaty, kultury, sportu, opieki zdrowotnej oraz polityki prorodzinnej,
 • opiniowanie miejskiego planu pomocy społecznej,
 • opiniowanie programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 • działania w zakresie:
  • analizy i poprawy funkcjonowania oświaty i opieki zdrowotnej na terenie miasta,
  • analizy spraw związanych z pomocą społeczną,
  • rozwiązywania problemów rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i zagrożonych patologiami,
  • upowszechniania sportu masowego i rekreacji,
  • krzewienia kultury,
  • promocji miasta.
 • Analiza funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta działających w przestrzeni wyżej opisanych spraw.
   

 

Wyślij link mailem
01-youtube.png 20ad38804cd31260711bab6edccbf883
03-facebook.png bc7d609fd074af63ed83c75f86970b56
04-sms.png 251b9a5051a479b80debddfc75e18fde
05-wybory.png b1e70977214eaf1ce3b91502ff14bf8e