Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png ea0e264449966bbe0d2b49805372747b
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
14-12-2015, Tomasz Strózik
1 m3 cena netto
wody 2,72 zł
ścieków 4,39 zł

Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Grajewo prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji będący zakładem budżetowym miasta.

Zakład prowadzi działalność w zakresie:

- zaopatrzenia w wodę, 

- odbioru i oczyszczania ścieków, która jest onjęta niniejszą taryfą oraz działalność pomocniczą w zakresie: 

- konserwacji urządzeń kanalizacji deszczowej,

- konserwacji rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe.

Rozliczenia za dostawę wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej są wykonywane wyłącznie w oparciu o wskazania wodomierzy, w które zaopatrzeni są wszyscy odbiorcy usług. 

Szczegóły w załaczonej uchwale. 

Wyślij link mailem
01-youtube.png 030916c5be444bc26e29d25e68f68eea
03-facebook.png d46c7c79b235fafd9c82941a2d01f2bb
04-sms.png 1b354a737fd2a3383354e875a0ee3ad6
portal wyborczy.png ae7c14f4dbb39fbb13e92ffe54335b3e