Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 306e1977d58ac9dd0acd723d52cea5c3
Podstawowe informacje o nieruchmościach
14-12-2015, Tomasz Strózik

Podstawowe źródło wiedzy o nieruchomościach stanowią:

  • ewidencja gruntów i budynków,
  • księgi wieczyste.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.
Ze względu na cel ewidencji gruntów i budynków wpis do niej ma przede wszystkim znaczenie informacyjne. Ustawa nie wiąże natomiast z nim domniemań zgodności z rzeczywistym stanem prawnym, ani jakiegokolwiek innego skutku materialno-prawnego, co należy do istoty ksiąg wieczystych.

Dane zawarte w ewidencji gruntów są podstawą odpowiednich wpisów do działu I księgi wieczystej.

Informacji w tym zakresie udziela:

Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wydział Geodezji i Kartografii

ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo

tel. 0048 86 273 84 77

W celu otrzymania wypisu z rejestru gruntów, map ewidencyjnych i opisów inwestor musi złożyć zlecenie.

Stan prawny nieruchomości można ustalić na podstawie ksiąg wieczystych. Księgi wieczyste są jawne. Można je przeglądać na stronach portalu internetowego Ministerstwa Sprawiedliwości w elektronicznej ewidencji Ksiąg Wieczystych

Aby sprawdzić treści wpisów uwidocznionych w księdze wieczystej oraz uzyskać stosowny odpis należy zwrócić się do:

Sąd Rejonowy w Łomży 

XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie

ul. Mickiewicza 10C, 19-200 Grajewo 
tel. 0048 86 272 21 87
Wnioski składa się na urzędowym formularzu dostępnym tutaj

Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:
I dział – obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością,
II dział – obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,
III dział – przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,
IV dział – przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.

Wyślij link mailem
02-INWESTYCJE.png 8c9d6ec024de7d4f8f0dfdef2f2f2977
01-youtube.png 9643d8a6fcf0cfd9d89c2d3f92faf5d3
03-facebook.png afc8bbac8bd094c3a14944a3932dd120
04-sms.png 0baca9ab51f83da69c30d23986e6c8f3