Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png b0814e1042639d8a6edf9bb720be748a
Realizacja - rok 2016
05-09-2016, Tomasz Strózik
 1. Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie.

  Dnia 26.07.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe na "Wykonanie audytów energetycznych budynków należących do Miasta Grajewo". W zapytaniu ofertowym wpłynęła 1 oferta. Dnia 16.08.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie audytów z Narodową Agencją Poszanowania Energii S. A. 00-002 Warszawa ul. Świętokrzyska 20, Oddział w Białymstoku 15-337 Białystok. Pułaskiego 17 lok. U2, na kwotę 75 645,00 zł brutto i terminem realizacji 40 dni od daty podpisania umowy.

 2. Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie.

  Dnia 13.06.2016 r.Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową przedmiotowego zadania pn: „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie”. Dnia 15.06.2016 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. W przedmiotowym przetargu wpłynęły 3 oferty. Dnia 20.07.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski, ul. Konopska 38, 19-200 Grajewo na kwotę 751 090,21 zł brutto i terminem realizacji 16.11.2016 r.

 3. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Rolnej – dokumentacja.

  Dnia 15.03.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Rolnej”. W zapytaniu ofertowym wpłynęły 4 oferty. Jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę: BPT Sp. z o. o., Bartąg ul. Tęczowy Las 2B/77, 10-687 Olsztyn, na kwotę 21 771,00 zł brutto. Dnia 14.03.2016 r. wyłoniony projektant odmówił podpisania umowy. Dnia 15.03.2016 r. Ponownie skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Rolnej”. W zapytaniu ofertowym nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 06.04.2016 r. przeprowadzono negocjacje cenowe dotyczące opracowania dokumentacji pn. „Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Rolnej”. Dnia 12.04.2016 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznychzostała podpisana umowa na wykonanie dokumentacji z Bogdanem Kuczyńskim, 19-200 Grajewo os. Południe 63/10 na kwotę 11 000,00 zł brutto i terminem wykonania do dnia 30.11.2016 r.

 4. Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe.

  Dnia 14.03.2016 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową przedmiotowego zadania pn: Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe. Dnia 16.03.2016 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. W przedmiotowym przetargu wpłynęło 5 ofert. Dnia 26.04.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania z PHU „UNIROL” Dorota Kulikowska ul. Robotnicza 6 19-200 Grajewo na kwotę 65 993,66 zł brutto. W dniu 12.05.2016 r. Wykonawca zgłosił zadanie do odbioru. Protokołem z dnia 18.05.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane.

 1. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada – dokumentacja.

  Dnia 29.01.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11 Listopada w Grajewie". W zapytaniu ofertowym wpłynęło 5 ofert. Dnia 07.03.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie projektu z Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg – Jarosław Grabiński, 16-400 Suwałki, ul. Witosa 4A/191 na kwotę 33 210,00 zł brutto i terminem realizacji 120 dni od daty podpisania umowy.

 1. Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - nawierzchnia.

  Dnia 01.03.2016 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową przedmiotowego zadania pn: Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej. Dnia 01.03.2016 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do dnia 31.03.2016 r. godzina 1200. W przedmiotowym przetargu wpłynęły 4 oferty. W dniu 20.04.2016 r. została podpisana umowa z konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska - Lider Konsorcjum z siedzibą 19-200 Grajewo, ul. Robotnicza 6, Przesiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o. o. - Partner Konsorcjum z siedzibą 19-200 Grajewo, ul. Robotnicza 4 reprezentowanym przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska z siedzibą ul. Robotnicza 6, 19-203 Grajewo – Lidera Konsorcjum, w imieniu którego działa: Dorota Kulikowska - Prezes na kwotę 3 497 492,02 zł brutto i terminem realizacji 17.09.2016 r. W dniu 05.09.2016 r. Wykonawca zgłosił do odbioru końcowego wykonanie w/w zadania. Protokołem z dnia 16.09.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane.

 2. Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3 – dokumentacja.

  Dnia 21.01.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn.: „Budowa nawierzchni i odwodnienia ulic w Grajewie”, które obejmuje swym zakresem następujące części:

  a)„Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3 w Grajewie”

  b)„Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Górnej w Grajewie”.

  W zapytaniu ofertowym wpłynęły 3 oferty. Dnia 01.03.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie projektu z Usługi Projektowe „Z-PROJEKT” Wojciech Zubiel, ul. Dobra 10, 06-400 Ciechanów na kwotę 15 621,00 zł brutto, w tym odpowiednio za zadanie:

  a) 6 580,50 zł brutto

  b) 9 040,50 zł brutto

  Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 21.07.2016 r. Projektant przekazał, a Zamawiający przyjął dokumentację projektową na w/w zadania.

 3. Budowa nawierzchni chodników na osiedlu Huta-dokumentacja.

  Dnia 21.01.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn.: „Budowa nawierzchni chodników w Grajewie", które obejmuje swym zakresem następujące części:

  a) „Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolne w Grajewie”

  b)„Budowa nawierzchni chodników na os. Huta w Grajewie”

  c) „Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktorowo w Grajewie”.

  W zapytaniu ofertowym wpłynęły 4 oferty. Dnia 01.03.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie projektu z Usługi Projektowe „Z-PROJEKT” Wojciech Zubiel, ul. Dobra 10, 06-400 Ciechanów na kwotę 45 879,00 zł brutto, w tym odpowiednio za zadanie:

  a) 20 910,00 zł brutto

  b) 20 910,00 zł brutto

  c) 4 059,00 zł brutto

 4. Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna – dokumentacja.

  patrz pkt 8

 5. Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktorowo.

  Dnia 21.01.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn.: „Budowa nawierzchni chodników w Grajewie", które obejmuje swym zakresem następujące części:

  a) „Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolne w Grajewie”

  b) „Budowa nawierzchni chodników na os. Huta w Grajewie”

  c) „Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktorowo w Grajewie”.

  W zapytaniu ofertowym wpłynęły 4 oferty. Dnia 01.03.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie projektu z Usługi Projektowe „Z-PROJEKT” Wojciech Zubiel, ul. Dobra 10, 06-400 Ciechanów na kwotę 45 879,00 zł brutto, w tym odpowiednio za zadanie:

  a) 20 910,00 zł brutto

  b) 20 910,00 zł brutto

  c) 4 059,00 zł brutto

  Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 21.07.2016 r. Projektant przekazał, a Zamawiający przyjął dokumentację projektową na wykonanie zadania pn. „Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktorowo w Grajewie”.

  Dnia 13.09.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zdania pn. „Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktorowo w Grajewie”. W zapytaniu ofertowym wpłynęły 2 oferty. Dnia 29.09.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na realizację w/w inwestycji z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowym „SAM-POL” s. c. z siedzibą ul. Ełcka 18, 19-200 Grajewo na kwotę 24 354,00 zł brutto i terminem realizacji do dnia 14.11.2016 r.

 6. Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie.

  Dnia 21.09.2016 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową przedmiotowego zadania pn: Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie. Dnia 23.09.2016 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do dnia 12.10.2016 r. godzina 1200. W przedmiotowym przetargu wpłynęły 2 oferty:

  1) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska z siedzibą 19-200 Grajewo, ul. Robotnicza 6 na kwotę 523 245,83 zł brutto i terminem realizacji 80 dni i okresem gwarancji 72 miesiące.

  2) Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz z siedzibą ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo - Lider Konsorcjum, SANTECHNIKA Przemysław Poślednik z siedzibą ul. Partyzantów 1, 19-200 Grajewo- Partner Konsorcjum na kwotę 428 639,34 zł brutto i terminem realizacji 60 dni i okresem gwarancji 60 miesiące.

  Postępowanie przetargowe w toku.

 7. Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka).

  Dnia 21.09.2016 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową przedmiotowego zadania pn: Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka). Dnia 23.09.2016 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do dnia 11.10.2016 r. godzina 1200. W przedmiotowym przetargu wpłynęły 2 oferty:

  1) STRABAG Sp. z o. o., z siedzibą ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na kwotę 1.470.192,22 zł brutto i terminem realizacji 90 dni i okresem gwarancji 72 miesiące.

  2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska z siedzibą 19-200 Grajewo, ul. Robotnicza 6 na kwotę 1.069.272,23 zł brutto i terminem realizacji 90 dni i okresem gwarancji 72 miesiące.

  Postępowanie przetargowe w toku.

 8. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Górnej – dokumentacja.

  patrz pkt 7

 9. Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe - dokumentacja.

  Dnia 25.01.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe w Grajewie". W zapytaniu ofertowym wpłynęło 9 ofert. Dnia 02.03.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie projektu z Zakładem Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż Benedykt Reder, 86-300 Grudziądz, ul. ks. dr Wł. Łęgi 1/27 na kwotę 49 077,00 zł brutto i terminem realizacji 240 dni od daty podpisania umowy.

 10. Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Pl. Niepodległości 5 i 5A.

  Dnia 29.06.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Pl. Niepodległości 5 i 5A”. W zapytaniu ofertowym nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 07.09.2016 r. przeprowadzono negocjacje cenowe dotyczące realizacji zadania pn.: „Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Pl. Niepodległości 5 i 5A”. Dnia 22.09.2016 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznychzostała podpisana umowa na realizację w/w zadania z właścicielem firmy ROB-BUD Robert Krasiński z siedzibą Tarachy 5 19-230 Szczuczyn na kwotę 34 245,65 zł brutto i terminem wykonania do dnia 12.11.2016 r.

 11. Przebudowa holu I piętra budynku przy ul. Strażackiej 6A - pomieszczenie biurowe.

  W dniu 25.09.2015 r. właściciel Firmy Handlowo-Usługowej MAG-BUD Piotr Lipski, ul. Nowo Osiedle 11, 19-203 Grajewo złożył ofertę na realizację zadania pn.: „Przebudowa holu I piętra budynku przy ul. Strażackiej 6A - pomieszczenie biurowe”. Dnia 05.01.2016 r. podpisano zlecenie na realizację zdania z w/w wykonawcą na kwotę 9 163,50 zł brutto. Protokołem z dnia 10.02.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane.

 12. Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 - dokumentacja.

  Dnia 14.03.2016 r. przeprowadzono negocjacje cenowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na zadanie pn.: „Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1”. Dnia 01.04.2016 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej z właścicielem firmy Biuro Obsługi Inwestycji Marek Kardyński 19-400 Olecko ul. Mazurska 30/2 na kwotę 16 236,00 zł brutto i terminem wykonania do dnia 14.10.2016 r.

 13. Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1.

  Dnia 27.04.2016 r. przeprowadzono negocjacje cenowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na zadanie pn: ”Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1”. Dnia 04.05.2016 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej z właścicielem firmy „GRAF” Pracowni Architektoniczno-Graficznej Piotrem Kuczyńskim, 15-463 Białystok ul. Czysta 14 na kwotę 3 444,00 zł brutto i terminem wykonania w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy. W dniu 16.06.2016 r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy kompletu dokumentacji wraz ze skutecznym zgłoszeniem wykonania robót dot. w/w zadania.

  W dniu 28.06.2016 r. przeprowadzono negocjacje cenowe dotyczące wykonania zadania pn. Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1”. Dnia 05.07.2016 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie w/w zadania z firmą „MEGAWAT” J. Górniak i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą 19-203 Grajewo, ul. Elewatorska 8A na kwotę 18 000,00 zł brutto i terminem wykonania 30 dni od daty podpisania umowy. W dniu 08.08.2016 r. Wykonawca zgłosił do odbioru końcowego wykonanie w/w zadania. Protokołem z dnia 16.08.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane.

 1. Wykonanie zadaszenia tarasu budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2b (Klub Seniora).

  Zadanie zostało zrealizowane w roku 2015 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie.

 2. Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - kanalizacja deszczowa.

  patrz pkt 6

 3. Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja sanitarna.

  Dnia 10.05.2016 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową przedmiotowego zadania pn: Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej. Dnia 12.05.2016 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do dnia 07.06.2016 r. godzina 1200. W przedmiotowym przetargu wpłynęło 8 ofert. W dniu 29.06.2016 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Józef Gajek, Nowa Wieś Ełcka ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, 19-300 Ełk na kwotę 367 894,70 zł brutto i terminem realizacji 75 dni od daty podpisania umowy. W dniu 07.10.2016 r. Wykonawca odstąpił od wykonania zawartej umowy.

 1. Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja deszczowa.

  patrz pkt 21

 2. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9 oraz wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

  Dnia 28.06.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9 oraz wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej z terminem składania ofert do dnia12.07.2016 r. W zapytaniu ofertowym nie wpłynęła żadna oferta.

 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie.

  patrz pkt 11

 4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie.

  patrz pkt 11

 5. Budowa kanalizacji deszczowej na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka).

  patrz pkt 12

 1. Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej w Grajewie.

  Opłata faktury Nr 9002317594 z dnia 25.08.2016 r. za przyłączenie do sieci instalacji odbiorczej obiektu przepompowni ścieków sanitarnych w Grajewie ul. Kolejowa na działce nr 2337/5 zgodnie z umową nr 16/OB/2/00151 oraz faktury nr 9002317587 z dnia 25.08.2016 r. za przyłączenie do sieci instalacji odbiorczej obiektu przepompowni ścieków sanitarnych w Grajewie ul. ul. Łąkowa na działce nr 2310 zgodnie z umową nr 16/OB/2/00152.

 1. Zagospodarowanie Parku Solidarności – dokumentacja.

  Dnia 25.05.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewie” z terminem składania ofert do dnia14.06.2016 r. do godz. 1200. W zapytaniu ofertowym wpłynęły 4 oferty. Dnia 29.06.2016r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie projektu z firmą ATELIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki z siedzibą ul. Św. Jana 9A, 59-900 Zgorzelec, na kwotę 84 870,00 zł brutto i terminem realizacji 150 dni od dnia podpisania umowy.

 2. Budowa oświetlenia w ul. Polnej – dokumentacja.

  Dnia 09.02.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn.: „Budowa oświetlenia w Grajewie", które obejmowało swym zakresem następujące części:

  a) „Budowa oświetlenia w ul. Polnej”

  b) Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej

  c) „Budowa oświetlenia w ul. Geodetów”

  d) „Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3 w Grajewie”.

  W zapytaniu ofertowym wpłynęły 4 oferty. Dnia 11.03.2016r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie projektu z ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz z siedzibą 15-621 Białystok, ul. Serwisowa 19 na kwotę 9 963,00 zł brutto, w tym odpowiednio za zadanie:

  a) 4 059,00 zł brutto

  b) 1 968,00 zł brutto

  c) 1 968,00 zł brutto

  d) 1 968,00 zł brutto

 3. Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej – oświetlenie.

  patrz pkt 21

 4. Budowa oświetlenia w ul. Geodetów.

  patrz pkt 29

 5. Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej.

  patrz pkt 29

 6. Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej – oświetlenie.

  patrz pkt 6

 7. Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3.

  patrz pkt 29

 8. Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II - kanalizacja deszczowa.

  Dnia 11.02.2016 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową przedmiotowego zadania pn: „Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II - kanalizacja deszczowa”. Dnia 22.02.2015 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Wpłynęło 10 ofert. Dnia 04.04.2016r., została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowego zadania z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL-OLSZTYN w DYWITACH Sp. z o. o., 11-001 Dywity ul. Spółdzielcza 23 reprezentowane przez Zbigniewa Maciejewskiego – Prezesa Zarządu, za kwotę 249 372,66 zł brutto i terminem wykonania zadania 02.07.2016 r. Protokołem z dnia 23.06.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane.

 9. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa.

  Dnia 12.05.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm. Konopki, Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej”. Wpłynęły3 oferty. Dnia 10.06.2016 r., została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowego zadania zfirmą „ATM” Krzysztof Miklaszewicz – usługi budowlane, 15-370 Białystok, ul. Bema 99/33,, na kwotę 94 587,00 zł brutto i terminem wykonania zadania w ciągu180 dni od daty podpisania umowy.

 10. Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - kanalizacja deszczowa.

  patrz pkt 6

 11. Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej wodociągowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9.

  patrz pkt 23

 12. Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - sieć wodociągowa.

  patrz pkt 21

 13. Budowa wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania oraz instalacji systemu monitoringu wizyjnego w budynku Muzeum Mleka w Grajewie.

  Dnia 30.08.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Budowa wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania oraz instalacji systemu monitoringu wizyjnego w budynku Muzeum Mleka w Grajewie”. W zapytaniu ofertowym wpłynęły 4 oferty. Dnia 20.09.2016r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie zadania z właścicielem firmy NAWITRONIK Grzegorz Kierznowski z siedzibą Osiedle Młodych 25, 19-200 Grajewo, na kwotę 46 586,00 zł brutto i terminem wykonania 19.11.2016 r.

 14. Budowa street workoutu w Parku Solidarności.

  Dnia 19.04.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Budowa street workoutu w Parku Solidarności". W zapytaniu ofertowym wpłynęło 7 ofert. Dnia 12.05.2016r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą MAGIC GARDEN Sp. z o. o. z siedziba 88-170 Pakość, ul. Wyszyńskiego 60a, reprezentowaną przez Daniela Gacek – Prezesa Zarządu, na kwotę 19 680,00 brutto i terminem wykonania 10.07.2016 r. Protokołem z dnia 17.08.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane.

 15. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w parku Wolności przy ul. Strażackiej i w parku przy ul. Wojska Polskiego, montaż trzech stołów szachowych betonowych wraz z podbudową w parku przy ul. Wojska Polskiego.

  Dnia 22.04.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w parku Wolności przy ul. Strażackiej i w parku przy ul. Wojska Polskiego, montaż trzech stołów szachowych betonowych wraz z podbudową w parku przy ul. Wojska Polskiego”. W zapytaniu ofertowym wpłynęło 6 ofert. Dnia 25.05.2016r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą FreeKids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski z siedzibą Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia, reprezentowaną przezDaniela Gacek – Prezesa Zarządu na kwotę 63 086,82 brutto i terminem wykonania 10.07.2016 r. W dniu 08.07.2016 r. Wykonawca zgłosił na piśmie gotowość odbioru wykonania w/w zadania. Protokołem z dnia 15.07.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 73582e7099c317452b1648850a918b80
03-facebook.png 1bed5bb92387dad508be36562cb7c669
04-sms.png be4ab77a7f418fc8e06d32b3fd984098
05-wybory.png ab84aa1e66865481a73674936f16edb5