Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 3b4f91eab0a36e53335b20dc6f921849
XX Jubileuszowy Bieg Wilka
20-02-2018, Mirosława Modzelewska

XX Jubileuszowy Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka

12 maja 2018

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Burmistrz Grajewa – Dariusz Latarowski

w imieniu organizatorów

Serdecznie zaprasza na:

XX MIĘDZYNARODOWY ULICZNY BIEG WILKA

Patronat Honorowy: Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego

Patronat Lokalny: Zygmunt Kruszyński – Starosta Grajewski

Dariusz Latarowski – Burmistrz Grajewa

Patronat medialny Gazeta Współczesna

Partnerzy medialni: e-grajewo.pl , grajewo.pl, grajewo24.pl, iregionalni.pl, zyciegrajewa.pl

Zawody w ramach akcji „Polska Biega”

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Organizatorzy:

Miasto Grajewo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie

Urząd Gminy Grajewo

Starostwo Powiatowe w Grajewie

Podlaskie Zrzeszenie LZS w Białymstoku

Powiatowy SZS w Grajewie

Grajewskie Centrum Kultury

Centrum Integracji Społecznej w Grajewie

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Klub Sportowy Maratonka

Współpraca:

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie

Jednostka Strzelecka 1011 ZS „Strzelec” OSW

Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego koło 83 w Grajewie

Jednostka OSP w Grajewie, Jednostki OSP Gminy Grajewo

NSZZ Solidarność O. Grajewo

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny Szpitala Ogólnego w Grajewie

Fundacja na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego

Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie

Młodzieżowa Rada Miasta Grajewa

Hufiec Środowiskowy OHP w Grajewie

1. Program XX Biegu Wilka

Miejsce i termin: Grajewo 12.05.2018 r. (sobota) godz. 8.30 – 14.00 parking przed Urzędem Miasta przy ul. Mickiewicza.

Program minutowy:

9.00 zbiórka uczestników i uroczyste otwarcie (na parkingu przed Urzędem Miasta),

9.05 biegi przedszkolaków i klas „0” 200 m,

9.15 klasy I szkoły podstawowe dziewczęta 500 m,

9.20 klasy I szkoły podstawowe chłopcy 500 m,

9.25 klasy II szkoły podstawowe dziewczęta 500 m,

9.30 klasy II szkoły podstawowe chłopcy 500 m,

9.35 klasy III szkoły podstawowe dziewczęta 500 m,

9.45 klasy III szkoły podstawowe chłopcy 500 m,

9.55 klasy IV szkoły podstawowe dziewczęta 800 m,

10.05 klasy IV szkoły podstawowe chłopcy 800 m,

10.15 klasy V szkoły podstawowe dziewczęta 800 m,

10.25 klasy V szkoły podstawowe chłopcy 800 m,

10.35 klasy VI szkoły podstawowe dziewczęta 800 m,

10.45 klasy VI szkoły podstawowe chłopcy 800 m,

10.55 klasy VII szkoły podstawowe dziewczęta 800 m,

11.05 klasy VII szkoły podstawowe chłopcy 800 m,

11.15 biegi integracyjne dla niepełnosprawnych,

11.20 gimnazja dziewczęta 800 m,

11.30 gimnazja chłopcy 800 m,

11.35 szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta 800 m,

11.45 szkoły ponadgimnazjalne chłopcy 1600 m,

11.55 bieg otwarty dla wszystkich chętnych 800 m,

12.05 Bieg Główny 10 000 m – 5 pętli, start wspólny, limit czasu 90 min. (trasa posiada atest PZLA)

12.05 Nordic Walking – około 3500 m (limit 30 zgłoszeń)

Około 13.35 zakończenie imprezy i wręczenie nagród.

Wcześniej po każdym biegu dzieci i młodzieży dekoracja zwycięzców.

W czasie trwania zawodów dostępne będą plac zabaw, „dmuchańce”, stoiska gastronomiczne.

Centrum Integracji Społecznej zorganizuje wiele atrakcji dla najmłodszych m.in. malowanie twarzy, tatuaże wodne, balonowe zwierzątka, puszczanie baniek mydlanych.

Podczas Biegu Wilka na parkingu przed Urzędem Miasta zorganizowane będą punkty medyczne z możliwością bezpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego, pomiaru poziomu glukozy, cholesterolu, wyko-nania i interpretacji EKG, pomiarów antropometrycznych. Będzie można uzyskać bezpłatną poradę kardiologa, diabetologa, nefrologa, gastroenterologa oraz poradę sportowo-lekarską.

Przewidujemy również występy zespołów GCK.

2. Trasa biegu głównego (posiada atest PZLA):

Start – ul. Strażacka – ul. 11 Listopada – ul. Świerkowa – ul. Brzozowa – ul. Wierzbowa – ul. Parkowa – ul. Strażacka – ul. ks. Popiełuszki – ul. Mickiewicza – Meta (5 pętli).

3. Uczestnictwo i zgłoszenia

Uczestnictwo:

– do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy (zawodniczki), którzy ukończyli 16 rok życia oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie, że biorą udział w biegu głównym na własną odpowiedzialność; od zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagana będzie dodatkowo pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w biegu głównym;

– zawodnicy (zawodniczki) w trakcie biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypad-ków i startują na własną odpowiedzialność, impreza jest ubezpieczona przez Organizatora;

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione;

– przyjęcie numeru startowego, bądź karty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu;

– szatnie dla zawodników będą dostępne w hali MOSiR przy ul. Strażackiej 2;

– informacje o noclegach dostępna jest u Organizatora (kontakt poniżej).

Zgłoszenia:

– zgłoszenia do biegu głównego (dystans 10 km) można dokonać wypełniając formularz na stronie in-ternetowej www.elektronicznezapisy.pl (link na www.maratonka.pl) – limit przyjęć – 150 osób,

– zgłoszenia do udziału w biegu głównym przyjmowane będą również w dniu zawodów (o ile nie bę-dzie wyczerpany limit) od godz. 8.00 do 11.35 w biurze zawodów w Urzędzie Miasta Grajewa przy ul. Strażackiej 6,

– dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami:

86 261 11 34 lub 604 55 08 60, e-mail: wieje@wp.pl

WPISOWE W BIEGU GŁÓWNYM wynosi: 30 PLN – płatne do dnia 10.05.2018 r. podczas rejestra-cji elektronicznej (DotPay) lub przelewem na rachunek bankowy klubu nr 43 8768 1013 1310 4997 2000 0010 BS w Szczuczynie Filia w Grajewie oraz 40 PLN – przy zapisach w Biurze Zawodów. Za-wodnicy rocznika 1958 i starsi są zwolnieni z opłaty startowej. Wniesione wpisowe nie podlega zwro-towi.

W ramach wpisowego zapewniamy medal, pakiet startowy (koszulka, bon na posiłek regeneracyjny po biegu, baton, numer startowy, agrafki, materiały promocyjne), izotonik na mecie.

4. Klasyfikacje i nagrody

Klasyfikacje Biegu Głównego:

• Kategoria open kobiet i mężczyzn

• Kategoria kobiet i mężczyzn zawodników powiatu grajewskiego

• Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

K junior / M junior (rocznik 2002–2001)

K 18–29 / M 18–29 (rocznik 2000–1989)

K 30–39 / M 30–39 (rocznik 1988–1979)

K 40–49 / M 40–49 (rocznik 1978–1969)

K 50–59 / M 50–59 (rocznik 1968–1959)

K 60–69 / M 60–69 (rocznik 1958–1949)

K 70+ / M 70+ (rocznik 1948 i starsi)

Nagrody:

– w biegu głównym w kategorii open kobiet i mężczyzn: nagrody rzeczowe za miejsca I – III,

–w biegu głównym w kategorii kobiet i mężczyzn z powiatu grajewskiego: nagrody rzeczowe za miej-sca I-VI,

– w biegu głównym: pamiątkowe medale dla 150 zawodników,

– w biegu głównym w kategoriach wiekowych: statuetki, maskotki (wilki),

– w biegach towarzyszących dzieci i młodzieży: medale, upominki za miejsca I – III,

– w biegach towarzyszących dzieci i młodzieży: okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników XX Biegu Wilka,

– nagrody w biegach integracyjnych,

Nagrody w kategorii open i kategoriach wiekowych nie dublują się.

5. Kontakt

Biuro zawodów:

MOSiR Grajewo

ul. Strażacka 2

19 – 200 Grajewo

tel. 86 261 11 34

e-mail: mosir@um.grajewo.pl

Koordynator biegu:

Wiesław Jerulank

tel. 604 550 860

e-mail: wieje@wp.pl

Uwaga: Interpretacja Regulaminu Imprezy należy do Organizatorów, a sprawy sporne wynika-jące z uczestnictwa w biegach rozstrzygać będzie Komisja Sędziowska.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 7cec2d5b940bc59eb4bb3de7ba60ab9e
03-facebook.png 4cca73d27f2178523c796647bb2ef9a2
04-sms.png a34e0df1267b16b8bcd690cd248c97c1