Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png bf9f85ac646b2b36d7b1260d5e088e2f
UMOWA NA KOLEKTORY SŁONECZNE PODPISANA!
03-04-2018, Referat Pozyskiwania Środków

W dniu 31 października 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego rozstrzygnął konkurs nr RPPD.05.01.00-iż.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 1. Projekty dotyczące energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna). Pozytywnie oceniono 62 projekty na łączną kwotę dofinansowania 70 311 354,46 zł.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w dniu 29 marca 2018 r., Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski oraz członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski i Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno podpisali umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II”.

Projekt, który będzie realizowany w 2018 roku, obejmuje dostawę i montaż 209 zestawów kolektorów słonecznych przeznaczonych do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Miasta Grajewo, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność komercyjna.

Wartość całkowita projektu wynosi 2 163 183,86 zł, w tym współfinansowanie UE w wysokości 1 298 305,09 zł.

Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu nieograniczonego i wyłonienie wykonawcy na dostawę i montaż zestawów solarnych.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 7466dedd2ad7a837c18d0a3a329eb183
03-facebook.png 83122e35fc09cbe17e5f18fdd93ae247
04-sms.png e9b7cfab4fcca83b03212d4b368022f1
portal wyborczy.png 3231d9f051bd19e6cc468f2321f94124