Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png eee7f92e5ef7de25ddd1aafd5448f9da
Masz pomysł jak zmienić Grajewo?
31-05-2018, Mirosława Modzelewska

Masz pomysł jak zmieniać Grajewo? Składanie przez mieszkańców Miasta Grajewo formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego od 11 do 24 czerwca 2018 r.

W ramach budżetu obywatelskiego na 2019 wydziela się 2 grupy środków:

1) I grupa w wysokości do 100 000,00 zł, które przeznacza się na realizację pierwszego zadania inwestycyjnego.

2) II grupa w wysokości do 50 000,00 zł, które przeznacza się na realizację drugiego zadania inwestycyjnego.

PAMIĘTAJ!

Zadanie zgłoszone w ramach inicjatywy obywatelskiej powinno przyczyniać się do rozwoju i poprawy warunków życia oraz funkcjonowania mieszkańców Grajewa.

Zadaniem inwestycyjnym jest: budowa nowej lub rozbudowa, modernizacja już istniejącej części ogólnodostępnej infrastruktury miejskiej.

Teren proponowany na lokalizację zadania musi stanowić wyłącznie własność miasta Grajewo i nie może być obciążony na rzecz osób trzecich.

Zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego powinny być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta lub planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli teren na którym ma być zrealizowane zadanie jest nim objęty.

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które:

1) nie będą służyć wszystkim mieszkańcom miasta i nie będą ogólnodostępne;

2) po realizacji służyłyby wyłącznie instytucjom i jednostkom organizacyjnym miasta;

3) zakładają realizację w 2019 roku jedynie części zadania, np: sporządzenie wyłącznie koncepcji bądź planu

przedsięwzięcia lub jedynie wykonanie przedsięwzięcia,bez zaprojektowania środków na dokumentację;

4) są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami rozwoju miasta;

5) po realizacji zadania generowałyby koszty eksploatacji wyższe niż 5 % kosztów jego realizacji w skali roku.

Propozycję zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zgłaszają mieszkańcy na formularzu wraz z dołączoną listą poparcia zawierającą podpisy co najmniej 20 mieszkańców miasta.

Formularz zgłoszeniowy będzie udostępniony na stronie internetowej miasta Grajewo www.grajewo.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Miasta.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 538d1e8407a8a798448bb92a288e0d60
03-facebook.png ad109922f49612546fa76fc20267481b
04-sms.png 5df27b48a8ba9cf19487a5beed0f75a4