Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 6ad712b10a28300ed86d04e692767662
Harmonogram przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego w Mieście Grajewo na 2020 rok
14-05-2019, Patryk Pogorzelski

Harmonogram przeprowadzenia konsultacji

budżetu obywatelskiego w Mieście Grajewo na 2020 rok

1.

Ogłoszenie konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego na 2020 r.Pierwszy etap kampanii promocyjno-informacyjnej i edukacyjnej mającej na celu przede wszystkim przybliżeniemieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań do niego; przekazanie wiedzy na temat zasad korzystania z budżetuobywatelskiego i prawidłowegozgłaszaniazadań do niego.

do 15 maja 2019 r

2.

Składanie przez mieszkańców Miasta Grajewo formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego

od 20 maja 2019 r. do 3 czerwca 2019 r

3.

Weryfikacja i analiza zgłoszonych zadań przez właściwemerytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta lub miejskie jednostki organizacyjne.Ogłoszenie listy zadań zakwalifikowanych do głosowania.

do 25 czerwca 2019 r

4.

Ogłoszenie ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania po upływie terminu procedury odwoławczej.Podanie do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.grajewo.pl i tablicy ogłoszeńUrzędulokalizacji punktów wyborczych.

do 8 lipca 2019 r.

5.

Drugi etap kampanii promocyjno-informacyjnej mający na celu popularyzacjęprojektów zgłoszonychprzez mieszkańców.

od 9 lipca 2019 r.do 28 lipca 2019 r.

6.

Głosowanie mieszkańców Miasta Grajewo nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego

od 29 lipca 2019 r. do 12 sierpnia 2019 r. do godziny 11:30

7.

Otwarcie urn na sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

12 sierpnia 2019 r.o godzinie 12:00

8.

Ogłoszenie wyników konsultacji budżetu obywatelskiego

do 9 września 2019 r.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 03fd52b7e300dc91150369d1905e779a
03-facebook.png 5a708b1ffd465cafa8ef4f712cd49a6f
04-sms.png 803f38f12d1777b0112cbb25446340b1
portal wyborczy.png e37136e9ee9c5845715f8fb735c27668