Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png f980da74237b742acb6c422454f5a231
Wyniki głosowania na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego 2018
20-03-2018, Emilia Piwko, 325

WYNIKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

W okresie od  8 do 20 marca 2018 roku Zespół powołany do weryfikacji ważności oddanych głosów na zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2018 rok ustalił wyniki głosowania poprzez:

1)      sprawdzenie ważności oddanych głosów - ręczne przeliczenie ilości kart, które wpłynęły,  a następnie wpisanie każdej karty (głosu) do programu komputerowego;

2)      ustalenie liczby głosów ważnych oddanych na każde z zadań poddanych pod głosowanie;

1. Liczba kart do głosowania wrzuconych do urn:  3412

2. Liczba kart z głosami ważnymi: 3166

(w tym: karty z głosem tylko na zadanie z grupy o wartości do 50 tys. zł oraz karty z głosem tylko na zadanie z grupy o wartości do 90 tys. zł)

3. Liczba kart z głosami nieważnymi: 246

Wyniki Głosowania

Lp.

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Nr zadania
w rejestrze

Szacunkowy koszt realizacji zadania

Liczba ważnie oddanych głosów

Miejsce

 

ZADANIE O WARTOŚCI DO 90 TYS. ZŁOTYCH

1.

Modernizacja i budowa alejek w parku przy ul. Wojska Polskiego oraz montaż słupów oświetleniowych LED i oświetlenia eksponującego drzewa i eksponaty militarne znajdujące się w parku.

BO.2.2018

90 000,00 zł

1093

II

2.

Nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy na wyposażenie straży pożarnej to wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

BO.3.2018

72 000,00 zł

760

III

3.

Budowa ścieżki spacerowo-biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie „Hades”.

BO.5.2018

88 800,00 zł

1258

I

4.

Budowa parkingu na działce 4608/3 przy historycznym klubie „Hades” ul. Wojska Polskiego.

BO.6.2018

90 000,00 zł

44

IV

 

ZADANIE O WARTOŚCI DO 50 TYS. ZŁOTYCH

1.

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów ze strefa relaksu.

BO.1.2018

46 800,00 zł

329

III

2.

Toalety miejskie w parkach i terenach zielonych w Grajewie.

BO.4.2018

50 000,00 zł

1405

II

3.

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Grajewie.

BO.7.2018

50 000,00 zł

1414

I

 

W wyniku głosowania:

1)      największą liczbę głosów: 1414 w grupie zadań o wartości do 50 tys. zł otrzymało zadanie pod nazwą: Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Grajewie.

2)      największą liczbę głosów: 1258 w grupie zadań o wartości do 90 tys. zł otrzymało zadanie pod nazwą: Budowa ścieżki spacerowo-biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie „Hades”.

Wyżej wymienione zadania są rekomendowane do realizacji w 2018 roku w ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 544e3404bf71070812a00d360e5347c5
03-facebook.png 92458b4b2ef23442827e4a32e586aa31
04-sms.png cfd3a4e2b3aafac43cdd5c2c9ed3dff0