Badanie mieszkańców Powiatu Grajewskiego

Szanowni Państwo,

Powiat Grajewski rozpoczął prace nad: „Opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Grajewskiego na lata 2025-2031”, który będzie podstawą do realizacji szeregu przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych, krajowych i europejskich. Program będzie także dokumentem wspierającym proces pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,
a także stanowić będzie istotny punkt odniesienia dla działań o charakterze planistyczno-rozwojowym. Program ma służyć oraz wspierać proces pełnego wykorzystania potencjału oraz szans rozwojowych Powiatu Grajewskiego.

Podstawą opracowania Programu są opinie i oceny mieszkańców dotyczące w szczególności potencjałów, problemów i potrzeb wspólnych dla całego obszaru Powiatu oraz poszczególnych gmin. W związku z powyższym, kierujemy do Państwa kwestionariusz anonimowej Ankiety, która będzie ważnym elementem prac nad tworzeniem celów strategicznych i kierunków działań zawartych w nowym dokumencie. Dodatkowo, badanie pozwoli ocenić działalność Starostwa Powiatowego w Grajewie w zakresie realizowanych przez urząd obowiązków i poziom sprawności ich wykonywania.

W skład powiatu wchodzą: miasto Grajewo, gminy: Grajewo, Radziłów, Wąsosz, Szczuczyn oraz Rajgród.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Powiatu Grajewskiego i gości o wypełnienie anonimowej Ankiety, która zawiera 11 pytań merytorycznych, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 10 min. Udział w badaniu jest dobrowolny. Proszę jednak pamiętać, że jej rzetelne wypełnienie pozwoli nam uzyskać w pełni wartościowe dane.

Zachęcamy do aktywnego wzięcia udziału w badaniu. Wyniki badań posłużą do analizy oraz zaplanowania celów i działań strategicznych lepiej dopasowanych do społecznych oczekiwań mieszkańców. Warto mieć na to wpływ!

Prosimy o uzupełnienie kwestionariusza do dnia 14 czerwca 2024 r. w wersji online. Jest on dostępny na stronie: https://starostwograjewo.webankieta.pl

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do udostępniania i promowania Ankiety wśród innych mieszkańców Powiatu Grajewskiego.

Zapraszam serdecznie

Waldemar Remfeld

Starosta Grajewski

Aktualności

Powrót na początek strony