Cyberbezpieczny Urząd Miasta Grajewo

Cyberbezpieczny Urząd Miasta Grajewo.jpg

Logotypy__CPPC(3).jpg

 

Miasto Grajewo otrzymało grant na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Urząd Miasta Grajewo” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

 

Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1238/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawarta została w dniu 08.07.2024 r.

Celem projektu jest wsparcie Urzędu Miasta Grajewo w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu zaplanowano działania w trzech kluczowych obszarach mających wpływ na cyberbezpieczeństwo:

  • technicznym – zakup sprzętu, oprogramowania i systemów informatycznych
  • organizacyjnym – wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
  • kompetencyjnym – szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa i specjalistyczne z wdrażanych rozwiązań i konfiguracji systemów bezpieczeństwa informacji.

Realizacja projektu przyniesie wymierne korzyści zarówno dla samorządu, jego pracowników jak i dla mieszkańców. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zapewni lepszą ochronę zasobów informacyjnych i zminimalizuje ryzyka związane z naruszeniem poufności. Dzięki specjalistycznym szkoleniom nastąpi wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników Urzędu Miasta Grajewo z zakresu cyberbezpieczeństwa i zarządzania IT. Zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania wzmocni odporność jednostki na zagrożenia cybernetyczne oraz zwiększy zdolność Urzędu Miasta Grajewo do skutecznego zapobiegania niebezpiecznym incydentom w systemach informacyjnych.

Całkowita kwota przyznanego grantu to 730 000,00 zł z czego 605 900,00 zł (83%) dofinansowania pochodzi z budżetu Unii Europejskiej a 124 100,00 zł (17,00%) z Budżetu Państwa.

Realizację Projektu zaplanowano na lata 2024-2026.

 

Więcej informacji o konkursie grantowym na stronie: Cyberbezpieczny Samorząd – Centrum Projektów Polska Cyfrowa –Portal Gov.pl (www.gov.pl): https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad

 

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

 

Aktualności

Powrót na początek strony