Dzień Działacza Kultury

Dzień Działacza Kultury.png

Z okazji Dnia Działacza Kultury składamy najserdeczniejsze życzenia pracownikom Grajewskiego Centrum Kultury, pracownikom świetlic, animatorom, instruktorom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w działalność kulturalną w naszym mieście. Dziękujemy za ciężką pracę, oddanie, kreatywność i pielęgnowanie wielu pięknych pasji. Życzymy Państwu sukcesów, realizacji planów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Monika Stefańska                                                                         Maciej Bednarko
Przewodnicząca Rady Miasta                                                        Burmistrz Miasta Grajewo
              z Radnymi                                                                          z pracownikami UM

Grajewo, 29 maja 2024 r.

Aktualności

Powrót na początek strony