Dzień Samorządu Terytorialnego i Dzień Pracownika Samorządowego

dzien_samorzadu_terytorialnego.jpg

W tym szczególnym dniu wszystkim samorządowcom, a w szczególności pracownikom Urzędu Miasta Grajewo, kadrze jednostek organizacyjnych oraz Radnym składamy wyrazy uznania za zaangażowanie i poświęcenie z jakim służycie naszemu miastu.

Dziękujemy za współpracę i sumienne wykonywanie obowiązków.

Życzymy Państwu, by praca w służbie publicznej zawsze spotykała się z uznaniem społecznym, a jej efekty dawały satysfakcję.

Monika Stefańska                                       Maciej Bednarko

Przewodnicząca Rady Miasta                        Burmistrz Miasta Grajewo

Grajewo, 27 maja 2024 r.

Aktualności

Powrót na początek strony