Komunikat Burmistrza Miasta Grajewo - Targowisko Miejskie

Grajewo, 22.04.2020 r.

KOMUNIKAT

W celu umożliwienia konsumentom zakupu a handlującym sprzedaży produktów na Targowisku Miejskim w Grajewie w dni targowe (piątki) począwszy od dnia 24 kwietnia 2020 r. dopuszcza się w ograniczonym stopniu działalność targowiska.

Ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii ustala się następujące ograniczenia:

1. Handlujących obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsca w czwartek w godzinach pracy Urzędu 7.30 – 15.30 nr. tel. 086 - 273 - 0816.

2. Dopuszcza się wjazd/wejście na teren targowiska 50 osób/podmiotów wnoszących opłatę targową.

3. Wjazd/wejście na targowisko na podstawie wcześniejszej dokonanej rezerwacji i dokumentu tożsamości ze zdjęciem od godz. 6.00 i pobyt

do godz. 13.00.

4. Miejsce, w którym sprzedający może prowadzić handel na targowisku wskazuje osoba upoważniona przez zarządcę targowiska.

Ustala się następujące zasady bezpieczeństwa osób sprzedających i kupujących:

1. 3 osoby kupujące na jedno stanowisko prowadzenia sprzedaży z wyłączeniem osób stanowiących obsługę straganu,

2. Obowiązek utrzymania w przestrzeni targowiska min. 2 metrów odległości pomiędzy osobami,

3. Obowiązek zakrywania przez handlujących i kupujących na targowisku nosa i ust przy pomocy części odzieży lub maski,

4. Obowiązek zachowania 2 m odległości pomiędzy stoiskami prowadzącymi sprzedaż,

5. Kupujący oczekują (w kolejce) na wejście na teren targowiska przy wskazanej przez osobę upoważnioną bramie wejściowej, aby ilość osób

kupujących na targowisku w tym samym czasie nie przekraczała limitu 3 osób na jedno stanowisko sprzedaży.

Osoba upoważniona przez zarządcę targowiska egzekwuje przestrzeganie ograniczeń oraz zasad bezpieczeństwa przez sprzedających i kupujących. Nad przestrzeganiem zasad określonych w Komunikacie będzie także czuwała Policja.

Targowisko w niedzielę i święta będzie zamknięte do odwołania. W dni codzienne (oprócz piątków) handlujących nie obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsca do handlu.

Dariusz Latarowski

Burmistrz Miasta Grajewo

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 658).

Aktualności

Powrót na początek strony