Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ul. Architektów w Grajewie

tablica informacyjna_ Przebudowa ul. Architektów w Grajewie.jpg

1.png

W dniu 13 czerwca 2024 r. Miasto Grajewo podpisało umowę z wykonawcą z Grajewa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Architektów w Grajewie”. Od tego momentu wykonawca ma 120 dni na realizację zamówienia. Kompleksowy nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji będzie pełnił wyłoniony inspektor nadzoru inwestorskiego.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Miasto Grajewo dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa o dofinansowanie zadania jednorocznego została zawarta pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Miastem Grajewo w dniu 28.06.2024 r.

Całkowita wartość zadania wynosi 1.950.963,13 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowalnych 1.940.973,14 zł. Miasto Grajewo otrzymało dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 1.358.681,19 zł.

 

Zakres robót obejmuje wykonanie:

  1. a) nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
  2. b) nawierzchni chodników i zjazdów do przyległych posesji z kostki betonowej,
  3. c) sieci kanalizacji deszczowej;

 

Realizacja zadania przyczyni się do likwidacji barier infrastrukturalnych, wpłynie korzystnie na krajobraz i estetykę okolicy (równe chodniki, wjazdy na posesje). Wykonanie nawierzchni drogi, przebudowa 3 skrzyżowań i budowa obustronnych chodników dla pieszych uporządkuje występujący na ulicy Architektów ruch oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego.

 

Zakończenie zadania planowane jest w październiku 2024 roku.

Aktualności

Powrót na początek strony