Trwa remont hali MOSiR

IMG_5952.jpg

Trwają prace, w efekcie których grajewianie będą mieli do dyspozycji odnowioną halę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ramach modernizacji wykonana zostanie nowa profesjonalna nawierzchnia sportowa hali o powierzchni 981,50 m² z rolowanej wielowarstwowej wykładziny PCV o grubości minimum 7,5 mm. Ta zostanie zamontowana na pły­cie ze sklejki rozkładającej obciążenia.

Ponadto inwestycja obejmuje również dostawę i montaż wyposażenia sportowe­go, w tym: 3 zestawów do siatkówki, zestawu do gry w tenisa ziemnego, bramek o wymiarach 300 cm x 200 cm do piłki ręcznej. Do tego dojdą 2 konstrukcje do koszykówki z napę­dem elektrycznym, służącym do opuszczania tablic o wymia­rach 1,80 m x 1,05 m. Co warte podkreślenia, zamontowa­ne zostaną tutaj tablice ze szkła bezpiecznego. Cały zestaw będzie mieć aprobatę do rozgrywek koszykarskich, włącznie z najwyższym, polskim poziomem ligowym. Aby nowa na­wierzchnia jak najdłużej dobrze służyła użytkownikom hali, wykonawca inwestycji został zobowiązany również do za­kupu wykładziny ochronnej w rolkach, zabezpieczającej po­wierzchnię całego boiska.

Wartość inwestycji „Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grajewie” w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej in­frastruktury sportowej – Edycja 2023” to 747 328,00 zł. Zgod­nie z umową o dofinansowanie, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi 276 800,00 zł.

Aktualności

Powrót na początek strony