Umowa na budowę hali sportowej przy SP 4 podpisana

1. Podpisanie umowy na budowę hali (9).JPG

Dzisiejszy dzień niewątpliwie zapisze się w historii Grajewa. Maciej Bednarko Burmistrz Miasta Grajewo podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu szkoły i boiska lekkoatletycznego przy szkole”. Obiekt ma powstać w ciągu dwóch lat. Koszt budowy hali wynosi 15 770 000,00 zł.

Podpisanie umowy miało miejsce dziś, 12 czerwca, w Urzędzie Miasta. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Miasta Grajewo na czele z Burmistrzem Maciejem Bednarko, przedstawiciele firmy, która wygrała przetarg na budowę hali - JL Sp. z o. o. z Łomży oraz inspektor nadzoru inż. budownictwa Zbigniew Tomaszewski wraz z zespołem inspektorów branżowych. Tuż po dokonaniu formalności wszyscy udali się na teren przy Szkole Podstawowej nr 4 by pokrótce omówić inwestycje.

Budowa hali sportowej przy „czwórce” to jedna z najbardziej wyczekiwanych miejskich inwestycji, a podpisanie umowy jest zwieńczeniem wielu lat starań i przygotowań. Przypominamy, że Miasto Grajewo od 2017 roku posiada niezbędną dokumentację budowlaną oraz wymagane pozwolenia na budowę. W 2023 r. udało się pozyskać środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji. Wniosek do ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych przeszedł pozytywna ocenę i Grajewo otrzymało jedno z największych dofinansowań w historii – 14 193 000,00 zł na realizację tego przedsięwzięcia

Zgodnie z podpisaną dziś umową wykonawca –  firma JL Sp. z o. o. z siedzibą w Łomży ma 720 dni na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu szkoły i boiska lekkoatletycznego przy szkole”.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę hali sportowej wraz z łącznikiem, który w części parterowej umożliwi bezpośrednią komunikację z budynkiem szkoły. Wejście główne do hali sportowej zostało zaprojektowane od strony północno-wschodniej oraz od istniejącej szkoły projektowanym łącznikiem. Zaplanowano modyfikację istniejącego układu komunikacyjnego terenu przyszkolnego wydzielając miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych. Powstaną nowe utwardzone dojścia i dojazdy.

Zaprojektowany budynek hali sportowej będzie budynkiem parterowym w części hali sportowej i 2-kondygnacyjny w części zaplecza, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym nad halą sportową. Hala sportowa przeznaczona będzie do prowadzenie zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego oraz organizowania imprez sportowych.

Boisko w hali będzie posiadać wymiary: 24,18 x 45,14 m i wysokość 10,67 m, co pozwala na organizowanie zawodów sportowych i gier o charakterze rekreacyjnym, prowadzenie zajęć rekreacyjnych. Parkiet hali pomieści pełnowymiarowe pola do gier zespołowych: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej. Na parterze sali zaplanowano trybuny teleskopowe na ok. 200 miejsc. W części socjalno – sanitarnej na parterze zaplecze szatniowo - sanitarne (dwa zespoły szatniowe złożone z szatni, natrysków, umywalni i sanitariatów), pokój nauczycieli, oraz zespół ogólnodostępnych toalet – w tym dla osób niepełnosprawnych. Na parterze zaprojektowano również magazyn sprzętu sportowego, siłownię, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Na I piętrze zaplanowano trybuny dla 185 widzów, zespół szatniowy, toalety, pokój sędziów, salę fitness oraz salę zapasów i sportów siłowych. Zadanie obejmie także remont i przebudowę istniejącego przy szkole budynku sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym z przeznaczeniem na pomieszczenia do zajęć korekcyjno – rehabilitacyjnych, oraz zaplecze socjalno-sanitarne spełniające aktualnie obowiązujące wymogi.

W ramach zadania przewidziano również wykonanie robót uzupełniających przy boisku lekkoatletycznym znajdującym się przy szkole, tj.: wybudowanie utwardzonych ciągów pieszych, niewielkiej widowni przy boisku, skoczni w dal, rzutni oszczepem, pola do pchnięcia kulą, itp.

Aktualności

Powrót na początek strony