Walczymy o dworzec autobusowy i Centrum Przesiadkowe

Dworzec PKP od ul. Kolejowej.JPG

 

Władze Miasta Grajewo chcą stworzyć funkcjonalny dworzec autobusowy oraz Centrum Przesiadkowe tuż przy dworcu kolejowym. Sprawę wydłużają procedury Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Dlatego Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo, poprosił o wsparcie w rozwiązaniu tego problemu Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Pomoc zaoferował także poseł Jarosław Zieliński.    

O tym, że najlepszą lokalizacją dworca komunikacji samochodowej jest sąsiedztwo dworca kolejowego, przekonywać nie trzeba nikogo. Takie rozwiązania funkcjonują niemal we wszystkich miastach w kraju i przed laty sprawdzało się w Grajewie. Bliska lokalizacja obu dworców sprzyja podróżnym, którzy mogą sprawnie przesiąść się z pociągu do autobusu i na odwrót.

 - W związku z tym podjęliśmy kroki, by przy zabytkowym dworcu PKP stworzyć autobusowy oraz Centrum Przesiadkowe – mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.

Jakie to były działania, wyjaśnia szczegółowo Iwona Poniatowska z Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Grajewo.

 - Miasto Grajewo w porozumieniu ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Grajewskiego, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, w 2020 r. rozpoczęło starania w sprawie nabycia w formie darowizny części działki nr 4997 na potrzeby dworca autobusowego. Dokonano podziału geodezyjnego, w wyniku którego wydzielono działkę nr 4997/2 o pow. 0,4188 ha. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i graniczy z działkami, na których znajduje się budynek zabytkowego dworca PKP, budynek wymiennikowni ciepła oraz wieża ciśnień – informuje Iwona Poniatowska.

W listopadzie 2020 r. zielone światło dała łomżyńska delegatura Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wyraziła zgodę na dokonanie zbycia tej nieruchomości na rzecz Miasta Grajewo z przeznaczeniem na urządzenie placu manewrowego i przystanków autobusowych. Następnie Starosta Grajewski zwrócił się z prośbą do Wojewody Podlaskiego o wyrażenie zgody na dokonanie na rzecz Miasta Grajewo darowizny tej działki. Tymczasem Wojewoda Podlaski pismem z dnia 3 grudnia 2020 r. poinformował, iż obecnie nie jest możliwe pozytywne rozpatrzenie wniosku. Jako powód wskazał procedowanie złożonej przez PKP S.A. propozycji objęcia zamianą ze Skarbem Państwa części nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca kolejowego oznaczonej jako działka nr 4996/2 (działka graniczy z działką nr 4997/2).

 - Z tego powodu jako rozwiązanie tymczasowe Miasto Grajewo zawarło umowę użyczenia ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Grajewskiego – dodaje Iwona Poniatowska.

Nie ulega wątpliwości, że aby zaspokoić potrzeby mieszkańców i przewoźników autobusowych, Miasto Grajewo powinno być właścicielem lub zarządzającym dworcem autobusowym.

W powyższej sprawie Burmistrz Miasta Grajewo zwrócił się zatem o wsparcie do Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Mimo to w dalszym ciągu Wojewoda Podlaski odmawia wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Miasta Grajewo do czasu zakończenia procedowania transakcji zamiany z PKP S.A., co niestety może okazać się działaniem wieloletnim.

 - Dlatego rozważamy możliwość zlokalizowania na nieruchomości będącej przedmiotem umowy użyczenia tymczasowych wiat, poczekalni dla pasażerów, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców Grajewa, jak również podróżnych z sąsiednich gmin – wyjaśnia Burmistrz Dariusz Latarowski. - Pozyskanie do swojego zasobu działki nr 4997/2 stwarza Miastu optymalne warunki na organizację Centrum Przesiadkowego. W chwili obecnej jesteśmy jedynie właścicielami działek nr 3159/9 i 2527/3, na których w części znajduje się parking dla samochodów osobowych oraz zatoka wraz z przystankiem autobusowym. Działka nr 4997/2 jest działką kluczową w sprawie organizacji Centrum Przesiadkowego i wraz z działkami nr 3159/9 i nr 2527/3 stanowiłaby jedną nieruchomość.

Tym, jakże ważnym dla grajewian i podróżnych z innych gmin problemem, zainteresował się także poseł Jarosław Zieliński. Parlamentarzysta 27 kwietnia 2021 roku zwrócił się do Wojewody Podlaskiego z prośbą o szczegółowe informacje dotyczące całej sprawy.

Do tematu wkrótce wrócimy. Mieszkańcy zasługują na dworzec autobusowy z miejscem, które uchroni ich przed deszczem w oczekiwaniu na podróż. O takie korzystne rozwiązanie z całych sił walczą władze Miasta Grajewo i trzeba trzymać kciuki za skuteczne wsparcie tych działań Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Posła Jarosława Zielińskiego.

 

Powrót na początek strony