Więcej zieleni wzdłuż trzech grajewskich ulic

2.jpg

W kwietniu 2024 roku pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z  o.o. w Grajewie posadzili 43 sztuki sadzonek rodzimych gatunków drzew liściastych w pasach drogowych trzech ulic: św. Józefa, pilota Kazimierza Sztramko i Danuty Siedzikówny „Inki”.

Nasadzenia drzew były możliwe dzięki otrzymaniu przez Miasto Grajewo dofinansowania na realizację zadania pn. „Nasadzenie drzew wzdłuż ulic: św. Józefa, pilota Kazimierza Sztramko i Danuty Siedzikówny „Inki” w mieście Grajewo” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 12.040,00 zł.

W ramach projektu wykonano nasadzenia 12 szt. brzozy youngi (wzdłuż ulicy Danuty Siedzikówny „Inki”) i 31 szt. klonu pospolitego kulistego zielonego (wzdłuż ulicy pilota Kazimierza Sztramko i ulicy św. Józefa). Łączna powierzchnia nasadzeń w pasach zieleni wyniosła 661 m2. Nasadzenia zostały wykonane szpalerowo w pasie rozdziału jezdni i drogi dla pieszych (chodnika).

Drzewa są istotnym czynnikiem poprawiającym jakość życia: produkują tlen, filtrują powietrze
z zanieczyszczeń, chronią przed hałasem, chłodzą, zapobiegają suszy i łagodzą zjawisko wysp ciepła w miastach, co jest bardzo ważne wobec ocieplenia klimatu.

W wyniku realizacji zadania:

- zwiększyła się powierzchnia zieleni w mieście,

- teren został uzupełniony poprzez nowe nasadzenia drzew,

- nastąpiła poprawa walorów krajobrazowych i estetycznych otoczenia.

Dokonanie nasadzeń wpłynęło na poprawę estetyki krajobrazu miejskiego i wyeksponowanie walorów przyrodniczych przy trzech grajewskich ulicach. Zwiększył się teren zadrzewiony w mieście, co wpłynie na poprawę mikroklimatu i atrakcyjność obszaru, na którym powstaje osiedle domów jednorodzinnych.

Projekt wpłynie na ograniczenie problemów, takich jak:

1) zanieczyszczenie powietrza,

2) kumulacja ciepła w przestrzeni miejskiej (tzw. miejskie wyspy ciepła),

3) nadmierny spływ powierzchniowy wody,

4) niewystarczające zagospodarowanie przestrzeni (brak odpowiednich nasadzeń),

5) hałas przyuliczny.

 

informacja o dofinansowaniu zadania_page-0001.jpg

Aktualności

Powrót na początek strony