Zakończenie realizacji zadania pn. „Remont ulic Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie”

Zakończenie remontu ul. Mickiewicza i Nowickiego (10).jpg

logotypy 2.png

 

W maju 2024 roku nastąpił odbiór końcowy zadania pn. „Remont ulic Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie”. Na realizację przedsięwzięcia Miasto Grajewo pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.233.439,80 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 2.359.792,18 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowanych 2.288.911,86 zł.

 

Zakres robót objął:

  1. Remont nawierzchni jezdni dwóch dróg gminnych: ul. A. Mickiewicza i ul. dr T. Nowickiego.
  2. Remont zjazdów indywidualnych i publicznych.
  3. Remont nawierzchni chodników wzdłuż ul. A. Mickiewicza i ul. dr T. Nowickiego.
  4. Remont nawierzchni parkingów.
  5. Wykonanie oznakowania poziomego.
  6. Roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji inwestycji: wymiana włazów kanałowych na nowe ze względu na ich zły stan techniczny oraz przebudowa wpustu na zjeździe z ul. Mickiewicza na parking przy Urzędzie Miasta Grajewo w celu umożliwienia spływu wód opadowych z parkingu do kanalizacji deszczowej.

 

W wyniku realizacji inwestycji zostały osiągnięte następujące efekty rzeczowe:

a) nawierzchnia jezdni o łącznej długości 611 mb,
b) nawierzchnia chodników o łącznej długości 1 044 mb,
c) remont skrzyżowań – 1 szt.

 

Remont nawierzchni dwóch dróg gminnych przyczynił się do poprawy układu komunikacyjnego w mieście Grajewo i usprawnienia ruchu na osiedlu. Dzięki realizacji zadania zwiększyła się funkcjonalność i estetyka ulic Mickiewicza i Nowickiego oraz poprawiło się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Aktualności

Powrót na początek strony